Publication Laka-library:
Overzicht van nieuwe kerncentrales (bijlage Criteria, VROM)

AuthorJ.L.Kloosterman, TU Delft
6-01-3-50-26.pdf
DateSeptember 2000
Classification 6.01.3.50/26 (NUCLEAR SAFETY - REACTORS - NEW GENERATIONS - GENERAL)
Front

From the publication:

INHOUD
 1.  Inleiding          3

 2.  Generatie III en III+    9

 3.  Generatie IV        16

 4.  GNEP            21

 5.  Conclusies         25

 6.  Geraadpleegde literatuur  26
1. INLEIDING

1.1 Achtergrond
Kernenergie voorziet thans in de elektriciteitsvoorziening van circa 1 miljard
mensen. Dit aandeel komt overeen met 17% van het totale elektriciteitsverbruik
in de wereld en is al jaren stabiel, dankzij efficiëntieverbetering en een gestage
groei van het aantal kerncentrales in voornamelijk het Verre Oosten. Zo zijn in
2005 zeven centrales in bedrijf gekomen met een totaal vermogen van ruim
8000 MWe (18 keer het vermogen van de kerncentrale in Borssele), en zijn er 27
in aanbouw. In West-Europa voorziet kernenergie in 35% van het
elektriciteitsverbruik.
Recent is kernenergie ook in het Westen opnieuw in de belangstelling gekomen
vanwege de mogelijkheid om zonder productie van broeikasgassen en tegen
concurrerende kosten elektriciteit te produceren. Om deze redenen wordt
momenteel een kerncentrale gebouwd in Finland en wordt binnenkort gestart
met de bouw van een nieuwe kerncentrale in Frankrijk. Ook in de VS lopen
diverse initiatieven die moeten leiden tot nieuwbouw van kerncentrales.
Dit document geeft een overzicht van de verschillende typen kerncentrales die
nu op de markt zijn of in de nabije toekomst (10 jaar) zouden kunnen worden
gebouwd. Tevens wordt een overzicht gegeven van de zogenaamde “Generatie-
IV” reactoren die nog enkele decennia ontwikkeltijd vergen.


1.2 Typen reactoren
De huidige generatie kerncentrales bestaat voor meer dan 80% uit
lichtwaterreactoren (LWR). Dit zijn kerncentrales waarvan de reactorkern is
samengesteld uit enkele tienduizenden splijtstofstaven met een lengte van circa
vier meter en een diameter van één centimeter. Deze staven zijn gevuld met
uraniumoxide tabletten waarin de kernsplijtingen plaatsvinden. Langs de
splijtstofstaven stroomt water dat de geproduceerde w