Publication Laka-library:
Richtlijnen Milieueffectrapport: Nieuwe onderzoeksreactor ’Pallas’

AuthorMin. VROM
1-01-8-56-04.pdf
DateJune 2010
Classification 1.01.8.56/04 (PALLAS PETTEN - LICENSING PROCEDURES)
Front

From the publication:

Richtlijnen Milieueffectrapport

Nieuwe onderzoeksreactor 'PALLAS'
Datum  juni 2010
Richtlijnen Milieueffectrapport | juni 2010
Colofon                  Portefeuille Milieu
                  Directie Risicobeleid
                  Rijnstraat 8
                  Postbus 30945
                  2500 GX Den Haag
                              Pagina 3 van 45
Richtlijnen Milieueffectrapport | juni 2010
Inhoud


1      Inleiding ...........................................................................................................7 

2      Reikwijdte en achtergronden van het MER .......................................................... 11 

2.1     Reikwijdte van het MER ................................................................................................... 11 
2.1.1    Algemeen...................................................................................................................... 11 
2.1.2    Splijtstof- en isotopenketen en levenscyclus van de reactor .................................................. 11 
2.2     Locatiekeuze.................................................................................................................. 13 
2.3     Nut en noodzaak van het voornemen................................................................................. 13 
2.4     Hoofdpunten van het MER................................................................................................ 14 

3      Doelstelling, beleid en besluiten......................................................................... 16 

3.1     Doelstelling ................................................................................................................... 16 
3.2     Beleidskader en te nemen besluiten ......................................................................