Publication Laka-library:
Mededelingsnotitie Milieueffectrapportage

AuthorPallas
1-01-8-56-05.pdf
DateMay 2015
Classification 1.01.8.56/05 (PALLAS PETTEN - LICENSING PROCEDURES)
Remarks Startnotitie Pallas-reactor
Front

From the publication:

PALLAS heeft tot doel de realisatie van een multifunctionele (‘multi-purpose’) reactor die geschikt is voor het produceren van medische isotopen, industriële isotopen en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. Deze reactor, de PALLAS-reactor, dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, die op dit moment ruim vijftig jaar operationeel is en tegen het einde van zijn economische levensduur loopt. Sinds eind 2013 is PALLAS ondergebracht in de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (voortaan PALLAS). Doelstelling van PALLAS is: het realiseren van de eerste fase (aanbesteding, ontwerp en vergunningen) plus het aantrekken van private financiering voor de tweede fase (bouw en inbedrijfstelling van de reactor). PALLAS is hiervoor een lening van 80 M€ aangegaan met het Ministerie van Economische Zaken en de provincie Noord-Holland (ieder 40 M€). Tot december 2013 was PALLAS een apart project onder NRG, het dochterinstituut van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en vergunninghouder/bedrijver van de HFR. Op 17 november 2009 heeft NRG een startnotitie PALLAS uitgebracht. Het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft hierop in juni 2010 richtlijnen voor het Milieu Effect Rapport afgegeven. De onderhavige mededelingsnotitie vervangt de startnotitie van 2009. Het doel van de notitie is gelijk, echter waar voorheen de naam startnotitie gebruikelijk was, wordt hedentendage gesproken over een mededelingsnotitie. Er zijn sindsdien een aantal belangrijke uitgangspunten gewijzigd, waaronder de bovengenoemde oprichting van de onafhankelijke Stichting. In 2009 waren er daarnaast twee locaties voor de PALLAS-reactor mogelijk: Petten en Borssele. Met het aangaan van de 40 M€ lening met de Provincie Noord-Holland ligt de locatiekeuze ‘Petten’ vast. Ook op technisch vlak zijn er wijzigingen doorgevoerd. De technische eisen aan de PALLAS-reactor zijn de afgelopen jaren steeds geactualiseerd naar de laatste inzichten. Zo zijn de lessen die (internationaal) zijn getrokken uit het Fukushima ongeval gevolgd en verwerkt in de eisen. Een andere belangrijke aanpassing in de technische eisen betreft het reactorvermogen. De startnotitie van 2009 vermeldde een vermogen van maximaal 80 MW voor de reactor. Vernieuwde inzichten richten zich op de benodigde flux en het aantal bestralingsposities in de reactor, bij een zo laag mogelijk vermogen. De huidige inzichten komen dan eerder uit op een reactorvermogen van maximaal 55 MW, mogelijk substantieel lager. De hiervoor genoemde wijzigingen zijn opgenomen in deze mededelingsnotitie.