Publication Laka-library:
Onderzoek inzake geologische opberging radioactief afval in Nederland. 2de tussenrapport Fase 1 (januari 1986-januari 1987)

AuthorOPLA, Min. EZ
1-01-4-30-26.pdf
DateMarch 1987
Classification 1.01.4.30/26 (WASTE - GEOLOGICAL DISPOSAL IN SALT/CLAY)
Front

From the publication:

Onderzoek inzake geologische opberging van radioactief afval in Nederland. 
Tweede Tussenrapport over Fase 1 (januari 1986-januari 1987)
Ministerie van Economische Zaken
Commissie Opberging te Land
maart 1987

1-Samenvatting
1.1-Inleiding
In dit rapport wordt een tussentijdse stand van zaken
gegeven bij de uitvoering van de eerste fase van het
Programma van onderzoek inzake geologische opberging
van radioactief afval in Nederland (OPLA-programma).
Dit is het Tweede Tussenrapport over deze fase. Het
voorgaande Tussenrapport (1) werd bij brief van
25 maart 1986 aangeboden aan de Tweede Kamer (TK 18343,
nr. 28). Zoals bekend maakt dit programma deel uit van
het Integraal Landelijk Onderzoek Nucleair Afval,
waarin naast geologische opberging ook andere opties
worden bestudeerd.
Het OPLA-programma is in zijn geheel beschreven in het
rapport van de Commissie OPLA (3) dat in september 1984
aan de Tweede Kamer is aangeboden (2). Het omvat studie
van steenzout als mogelijk opberggesteente voor radioactief
afval, en is in drie fasen ingedeeld:
Fase 1 bestaat uit bureaustudies en laboratoriumonderzoeken
met het oog op beoordeling van de wenselijkheid
van voortzetting van dit programma in mogelijke volgende
fasen met veldonderzoek;
fase 2 houdt zich bezig met verkennend veldonderzoek en
verdere ontwikkeling van opbergtechniek;
fase 3 omvat diepgaande boven- en ondergrondse verkenning
van èèn locatie.

Zoals reeds is gesteld in het Eerste Tussenrapport, is
de uitvoering van deze eerste fase van het OPLA-onderzoek
ter hand genomen nadat de regering op 28 september 1984
het besluit daartoe had genomen.