Publication Laka-library:
Attitude van Nederland, Zeeland en Borssele ten aanzien van verschillende energiebronnen: energiemonitor 2010

AuthorTNS Nipo, Delta
1-01-1-20-18.pdf
DateDecember 2010
Classification 1.01.1.20/18 (OPINION - POLLS)
Front

From the publication:

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien
van verschillende energiebronnen
Energiemonitor 2010
Index

1. Inleiding                   Attitude van Nederland,
                         Zeeland en Borsele ten
2. Populariteit energievormen          aanzien van verschillende
3. Bouwen tweede kerncentrale          energiebronnen
                         Energiemonitor 2010
4. Uitbreiding kolencentrales
                         TNS NIPO
5. Belangrijkste aspecten om in de toekomstige
  energievoorziening te voorzien
6. Meningen over kernenergie
7. Meningen over kolencentrales
8. Importeren van stroom uit het buitenland
9. Huidige gebruik kernenergie
                         F9286 | © TNS
10. Geloofwaardigheid kennisorganisaties
11. Liberalisering energiemarkt en bekendheid
  leveranciers
12. Plannen voor nieuwe kerncentrale en
  informatie bijeenkomsten
Inleiding

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen
Inleiding


Ook dit jaar heeft TNS NIPO in opdracht van DELTA onderzoek verricht naar de houding
van Nederlanders ten aanzien van de verschillende energiebronnen.

Het onderzoek moet inzicht bieden in de attitude ten aanzien van deze bronnen op
landelijk niveau, maar ook binnen de provincie Zeeland en de gemeente Borsele.

Er zijn 1123 interviews afgenomen via internet. Onder inwoners van Borsele zijn 123
interviews afgenomen. In de rest van Zeeland 335 en in de rest van Nederland 665. De
resultaten van Borsele zijn naar verhouding opgenomen in de resultaten van Zeeland en
deze op hun beurt naar verhouding in de resultaten van Nederland.

De gewogen resultaten van 2010 van Borsele, Zeeland en Nederland zijn naast elkaar
gezet, zodat de resultaten onderling vergeleken kunnen worden.

Waar mogelijk is een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van 2010 en de resultaten
uit eerd