Publication Laka-library:
Overheidsingrepen in de energiemarkt: Onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen, kernenergie en energiebesparing

AuthorCE Delft, Ecofys, Visser, Blom
1-01-0-00-107.pdf
DateJune 2011
Classification 1.01.0.00/107 (GENERAL)
Front

From the publication:

Overheidsingrepen in de energiemarkt

Onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor
fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen, kernenergie en energiebesparing

Door: Erika de Visser, Thomas Winkel, David de Jager, Rolf de Vos (Ecofys)
Martijn Blom, Maarten Afman (CE Delft)

In opdracht van: Eneco en Triodos Bank

Samenvatting
Inventarisatie van 53 overheidsinterventies op de Nederlandse energiemarkt

Met ten minste 53 financiële en andere maatregelen heeft de overheid een grote
invloed op de Nederlandse energiemarkt. Deze interventies zijn in het verleden elk
om verschillende redenen ingesteld. Terwijl de prioriteit van het energiebeleid
verschuift naar lagere emissies en een grotere leveringszekerheid, schuift het
portfolio van maatregelen niet automatisch mee. Door nu alle interventies te toetsen
aan coherentie met de huidige doelstellingen voor energie en klimaat kan de overheid
effectiever en waarschijnlijk goedkoper sturen.

Zo steunt de overheid het eindgebruik van energie (gedomineerd door fossiele
energie) jaarlijks met € 4,6 mld. Grootverbruikers in Nederland betaalden in 2010 €
1,8 mld minder aan energiebelasting dan de totale maatschappelijke kosten voor
energieopwekking zouden rechtvaardigen.
Kleinverbruikers betaalden juist € 2,8 mld meer aan de schatkist dan deze
maatschappelijke kosten.

Aan de productiekant van energie is de mix van onderzochte interventies primair
gericht op koolstofarme technologieën, maar ging in 2010 nog altijd meer
overheidsgeld naar fossiele energiebronnen en kernenergie (bijna € 1,4 mld) dan
naar duurzame energie (€ 1,3 mld).

Opgeteld viel via de 53 overheidsinterventies in 2010 € 5,8 mld uit de schatkist toe
aan fossiele energie tegenover € 1,5 mld aan hernieuwbare energie.