Publicatie Laka-bibliotheek:
De rol van de overheid in een vrije energiemarkt

AuteurAlgemene Energie Raad
6-04-0-30-20.pdf
Datumdecember 2001
Classificatie 6.04.0.30/20 (SAMENWERKINGSVERBANDEN - LIBERALISERING)
Opmerking doublure cat.nr. 1.01.7.10/70
Voorkant

Uit de publicatie:

 DE ROL VAN DE OVERHEID
 IN EEN VRIJE ENERGIEMARKT
 ADVIES AAN DE MINISTER VAN
  ECONOMISCHE ZAKENVASTGESTELD OP 6 DECEMBER 2001
Samenstelling Algemene
Energieraad en Secretariaat
De Raad

•  Mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout, voorzitter
•  Mevrouw A. van den Berg
•  Ir. J.M.H. van Engelshoven
•  Mevrouw J.A. Jorritsma-van Oosten
•  Ir. G.J.M. Prieckaerts
•  Ir. O.H.A. van Royen
•  Ir. J.P. van Soest
•  Prof. dr. ir. P.Vellinga
•  Prof. drs. P.J.Vos
•  Mevrouw prof. dr. ir. M.P.C.Weijnen


Het secretariaat

•  Drs. B.J.M. Hanssen, secretaris
•  Ir. P.W. Broekharst
•  Mevrouw E.M.A. Bouwen
•  Mevrouw E.A. de Groot
2
Inhoudsopgave
Samenvatting ........................................................................................................................................ 5

1. Waarom dit advies? .................................................................................................................... 8

   1.1. Aanleiding voor de Raad .................................................................................................. 8
   1.2. Doel en afbakening van dit advies .............................................................................. 10

2. Publieke belangen en borging in de energiesector .................................................... 11

   2.1. Publieke belangen in de energiesector ........................................................................ 11
   2.2. Borging van publieke belangen in de energiesector ............................................ 13

3. Zienswijze AER op borging ...................................................................................................... 17

   3.1. Borging van publieke belangen ...................................................................................... 17
      3.1.1. Borging van een goed functionerende markt .............................................. 17
      3.1.2. Borging van milieu ........