Publicatie Laka-bibliotheek:
Beschikking voor het wijzigen van de uraniumverrijkingsfabrieken van Urenco Nederland B.V.: Besluit: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. te Almelo ten behoeve van uitbreiding van de verrijkingscapaciteit en enkele andere wijzigingen in de installaties

AuteurMin. EZ, Min. EL&I, M.Verhagen
1-01-8-36-16.pdf
Datumoktober 2011
Classificatie 1.01.8.36/16 (URENCO/UCN - VERGUNNINGEN/BEZWAARSCHRIFTEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

                            Ministerie van Economische Zaken,
                            Landbouw en Innovatie
> Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag


                                         Directoraat-generaal voor
Urenco Nederland B.V.                               Energie, Telecom en Markten
Drienemansweg 1                                  Directie Energie en
                                         Duurzaamheid
7601 PZ ALMELO
                                         Bezuidenhoutseweg 30
                                         Postbus 20101
                                         2500 EC Den Haag

                                         T 070 379 8911 (algemeen)
                                         www.rijksoverheid.nl/eleni

                                         Behandeld door
                                         Informatiepunt
                                         Kernenergiewetvergunningen

                                         T 070 379 8980
                                         postbus.aanvraagEPZ@mineleni.n1

Datum   28 oktober 2011
                                         Ons kenmerk
                                         ETM/ED / 11138176
Betreft Beschikking voor het wijzigen van de uraniumverrijkingsfabrieken van
      Urenco Nederland B.V.