Publicatie Laka-bibliotheek:
De veiligheid van kerncentrale Borssele. Samenvatting en conclusies

AuteurBorssele Benchmark Commission
1-01-8-20-65.pdf
Datumseptember 2013
Classificatie 1.01.8.20/65 (BORSSELE - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

                       Samenvatting van: De veiligheid van de kerncentrale Borssele | September 2013
De veiligheid van de kerncentrale Borssele
           Samenvatting en conclusies


   De bevindingen van de Commissie Benchmark zijn opgenomen in het Engelstalige rapport.

   Deze Nederlandse versie van de samenvatting is een weergave van de Engelstalige samenvatting,
   maar vervangt deze niet.De taak van de Borssele Benchmark Commissie             de EU, VS en Canada. Er zijn geen internationaal
(de Commissie) is het vaststellen of de               geharmoniseerde beoordelingen beschikbaar
Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-             van alle veiligheidsaspecten van een kern-
Nederland (EPZ) ervoor zorgt dat de                 centrale, op basis waarvan de veiligheid kan
  “Kerncentrale Borssele (KCB) blijft behoren           worden uitgedrukt in één getal. Nucleaire
  tot de 25% procent veiligste watergekoelde            veiligheidseisen zijn in principe de
  en watergemodereerde vermogensreactoren             verantwoordelijkheid van de nationale
  in de Europese Unie, de Verenigde Staten             nucleaire veiligheidsautoriteiten, hetgeen
  van Amerika en Canada. De veiligheid wordt,           impliceert dat het belang dat aan de
  voor zover mogelijk, beoordeeld aan de hand           verschillende veiligheidsaspecten wordt
  YDQJHNZDQWLƲFHHUGHSUHVWDWLHLQGLFDWRUHQ           gehecht kan verschillen. Ondanks de inspanning
  Voor zover geen kwantitatieve vergelijking            van organisaties zoals het Internationaal
  mogelijk is met betrekking tot ontwerp,             Atoomagentschap (IAEA) om harmonisatie
  bediening, onderhoud, veroudering en “safety           van deze eisen te realiseren blijven er
  management” zal de vergelijking w