Publicatie Laka-bibliotheek:
Startnotitie Milieu-effectrapportage Structuurschema Elektriciteitsvoorziening

AuteurMin. EZ, VROM
Datummei 1991
Classificatie 1.01.0.23/24 (NIEUWE KERNCENTRALES - LOKATIEKEUZE)
Voorkant

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.