de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.8.54/05Aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning van NRG-PettenNRG november 2016
1.01.8.54/03Definitieve Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG V.O.F. ten behoeve van wijzigingen in verband met de conversie van HEU naar LEU bij de MPFANVS, Min. I&M mei 2017
1.01.8.54/04Milieueffectrapport HEU-LEU conversie MPFNRG november 2016
1.01.8.54/06The molybdenum production facility and its relationship with NRGRoobol, Huntelaar september 2004
1.01.8.54/01Wijziging molybdeenproductieproces NRG te Petten. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapportCommissie MER februari 2016
1.01.8.54/02Wijziging molybdeenproductieproces NRG te Petten. Toetsingsadvies over het milieueffectrapportCommissie mer mei 2017

Zie ook Adder:
  • MALINCKRODT bedrijf op ECN-terrein, produceert r-a isotopen