de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.4.30/32Aardbevingen in Noord-Nederland.M.vd Sluis maart 1988
1.01.4.30/11 Advies voor de richtlijnen tbv het toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afvalCommissie MER februari 1988
1.01.4.30/76 An Initial Safety Case for disposal of Dutch radioactive wasteE.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie april 2018
1.01.4.30/42 Aspekten van de opslag van radioaktief afval.K.Nienhuys september 1978
1.01.4.30/08 Basisnotitie ten behoeve van de ontwikkeling van toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afval (TOR)Min. VROM september 1987
1.01.4.30/31 Berging van afval in diepe ondergrond? Analyse en evaluatie inspraakprocedureTU Twente, W.Smit, vd Meulen, A.Rip, J.Eggink september 1992
1.01.4.30/23Bijlagen bij rapport over mogelijkheden van opslag radioactieve afvalstoffen in zoutvoorkomens in NederlandI.C.K. Interdepartementale Commissie Kernenergie oktober 1978
1.01.4.30/69 Concept ontwerp terughaalbare opslag van radioactief afval in diepe boorgaten in steenzout A.D.Poley, NRG, Min. EZ mei 2000
1.01.4.30/27De berging ondergronds van radio-actiefafvalAO-reeks, D.N.Dietz september 1977
1.01.4.30/33De dreunen onder Texel en Friesland. Human induced earthquakes in the NetherlandsM.vd Sluis december 1992
1.01.4.30/47 De kern van de zaak bevraagd. Een debat over terugneembare berging van radioactief afval als Interactieve Technology AssessmentT.Oosterbaan augustus 2003
1.01.4.30/53 De kosten van het terughaalbaar opbergen van radio actief afval in de diepe ondergrond. Opberging in zoutgesteenteJ.B.Grupa, R.Jansma, ECN februari 1999
1.01.4.30/45De ontdekking van de ondergrondPatricia E. Faase 2002
1.01.4.30/70 Diepe Boorgaten voor de geologische berging van hoogradioactief afval in NederlandTNO april 2016
1.01.4.30/54 Eerste interim-rapport betreffende de mogelijkheid van opslag van radioactieve afvalstoffen in zout-voorkomens in NederlandInterdepartementale Commissie voor de Kernenergie (ICK) Subcommissie Radioactieve Stoffen mei 1977
1.01.4.30/75 Eindberging hoogradioactief afval met diepe boorgaten bij de kerncentrale BorsseleL.van de Vate april 2018
1.01.4.30/57 Eindberging radioactief afval: toch in zoutkoepels Noord-Nederland?Laka, D.Bannink, H.Damveld juli 2014
1.01.4.30/21Enkele wetenswaardigheden over zoutafzettingen, in verband met eventuele lozingen radioaktief afval in deze afzettingenT.Csengö, Waterleidingmaatschappij Drenthe 1976
1.01.4.30/36 Evaluatie van Nederlandse zoutvoorkomens en hun nevengesteente voor de berging van radioactief afval; overzicht van de resultatenRijks Geologische Dienst november 1993
1.01.4.30/62 Financiële situatie Waarborgfonds Eindberging (Wob-verzoek)COVRA, Min.Financiën maart 2015
1.01.4.30/34Friese en Drentse caprock-explosies. Supplement bij De dreunen onder Texel en FrieslandM.vd Sluis 1993
1.01.4.30/43 Geheim dossier proefboringenXeno juni 1977
1.01.4.30/55 Geologic Waste Disposal Program to be carried out in the NetherlandsRijks Geologische Dienst, ECN december 1976
1.01.4.30/01Geologisch afvalbergingsprogramma maart 1976
1.01.4.30/28Het gebruik van de diepe ondergrond voor het opbergen van afval. Beschrijving van een complexe controverseR.de Man februari 1991
1.01.4.30/05Informatiepakket: mag en kan de diepe ondergrond gebruikt worden voor opbergen van afvalstoffen?Min. VROM november 1991
1.01.4.30/56Inventarisatie en evaluatie van geohydrologische gegevens van Noordoost en Oost Nederland ten behoeve van het onderzoek naar de opberging van radioactief afval in zoutformatiesRIVM, H.E.Beekman, P.Glasbergen, A.F.M.Slot, H.F.Prins februari 1989
1.01.4.30/10inventarisatie van suggesties en commentaren die zijn ontvangen in overleg inzake de ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de...Min. VROM, TOR december 1987
1.01.4.30/13Kabinetsstandpunt over vraag of diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afvalMin. VROM april 1993
1.01.4.30/29Kabinetstandpunt over de vraag of de diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afval (NMP-actie 62)Min. VROM april 1993