de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.4.30/41 Mogelijkheden in Nederland voor opberging van vast radioactief afval in een steenzoutformatieJ.Hamstra, RCN december 1973
1.01.4.30/35 Veiligheidsanalyse voor ondergronds in een zoutkoepel opbergen van radioactief vast afvalJ.Hamstra, RCN maart 1975
1.01.4.30/04 Radioactieve Afvalstoffen in Nederland bij een vermogen aan Kernenergiecentrales van 3500 MWeI.C.K. Interdepartementale Commissie Kernenergie, Sub-commissie Radioactieve Afvalstoffen augustus 1975
1.01.4.30/21Enkele wetenswaardigheden over zoutafzettingen, in verband met eventuele lozingen radioaktief afval in deze afzettingenT.Csengö, Waterleidingmaatschappij Drenthe 1976
1.01.4.30/01Geologisch afvalbergingsprogramma maart 1976
1.01.4.30/16Tegen lozing atoomafval en West-Duits atoomgevaarCPN, Permanente Volkskongreskomitee november 1976
1.01.4.30/55 Geologic Waste Disposal Program to be carried out in the NetherlandsRijks Geologische Dienst, ECN december 1976
1.01.4.30/17Naar aanleiding van het in handen...("Geologic Waste Disposal Program to be carried out in Netherland")DNA, AAP maart 1977
1.01.4.30/54 Eerste interim-rapport betreffende de mogelijkheid van opslag van radioactieve afvalstoffen in zout-voorkomens in NederlandInterdepartementale Commissie voor de Kernenergie (ICK) Subcommissie Radioactieve Stoffen mei 1977
1.01.4.30/43 Geheim dossier proefboringenXeno juni 1977
1.01.4.30/27De berging ondergronds van radio-actiefafvalAO-reeks, D.N.Dietz september 1977
1.01.4.30/24 Radioactief afval in zoutkoepels?H.Damveld, Kramer, Kuiper maart 1978
1.01.4.30/15 Notities over kernafvalH.Damveld, K.Nienhuys augustus 1978
1.01.4.30/42 Aspekten van de opslag van radioaktief afval.K.Nienhuys september 1978
1.01.4.30/03 Radioaktief afval in zoutkoepels?Wetenschap & Samenleving oktober 1978
1.01.4.30/23Bijlagen bij rapport over mogelijkheden van opslag radioactieve afvalstoffen in zoutvoorkomens in NederlandI.C.K. Interdepartementale Commissie Kernenergie oktober 1978
1.01.4.30/22 Rapport over mogelijkheden van opslag van radioactieve afvalstoffen in zoutvoorkomens in NederlandI.C.K. Interdepartementale Commissie Kernenergie april 1979
1.01.4.30/48The Dutch geological radioactive waste disposal project. Final ReportEuropean Union, Hamstra, Verkerk 1981
1.01.4.30/06Proefboringen dreigen opnieuw Over opslag atoomafval in zoutkoepelsPSP Statenfractie Groningen augustus 1983
1.01.4.30/14Voorstel voor een programma van onderzoek inzake geologische opberging van radioactief afval in NederlandOPLA, Min. EZ juni 1984
1.01.4.30/07 Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Tussenrapport Fase 1.September 1984-december 1985OPLA februari 1986
1.01.4.30/25Locatie-onafhankelijke studie inzake aanleg, bedrijfsvoering en afsluiting van mogelijke faciliteiten voor de definitieve opberging van radioactief afval in steenzoutformaties in NederlandVan Hattum Blankevoort april 1986
1.01.4.30/26 Onderzoek inzake geologische opberging radioactief afval in Nederland. 2de tussenrapport Fase 1 (januari 1986-januari 1987)OPLA, Min. EZ maart 1987
1.01.4.30/08 Basisnotitie ten behoeve van de ontwikkeling van toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afval (TOR)Min. VROM september 1987
1.01.4.30/09verslag van de hoorzitting te Utrecht op 14 okt.'87 inzake ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van ra-afvalMin. VROM, TOR december 1987
1.01.4.30/10inventarisatie van suggesties en commentaren die zijn ontvangen in overleg inzake de ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de...Min. VROM, TOR december 1987
1.01.4.30/11 Advies voor de richtlijnen tbv het toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afvalCommissie MER februari 1988
1.01.4.30/02Opslag van radioaktief afval en thans onverwerkbaar milieugevaarlijk afvalGS Gelderland maart 1988
1.01.4.30/32Aardbevingen in Noord-Nederland.M.vd Sluis maart 1988
1.01.4.30/56Inventarisatie en evaluatie van geohydrologische gegevens van Noordoost en Oost Nederland ten behoeve van het onderzoek naar de opberging van radioactief afval in zoutformatiesRIVM, H.E.Beekman, P.Glasbergen, A.F.M.Slot, H.F.Prins februari 1989