de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.4.30/01Geologisch afvalbergingsprogramma maart 1976
1.01.4.30/44Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen… (Mijnbouwwet)2e Kamer 1998
1.01.4.30/69 Concept ontwerp terughaalbare opslag van radioactief afval in diepe boorgaten in steenzout A.D.Poley, NRG, Min. EZ mei 2000
1.01.4.30/74 Van afval naar berging, tijd voor verantwoordelijkheidAdviesgroep OPERA januari 2018
1.01.4.30/27De berging ondergronds van radio-actiefafvalAO-reeks, D.N.Dietz september 1977
1.01.4.30/11 Advies voor de richtlijnen tbv het toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afvalCommissie MER februari 1988
1.01.4.30/71 Structuurvisie Ondergrond. Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapportCommissie Mer februari 2017
1.01.4.30/79 Structuurvisie Ondergrond. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daaropCommissie MER juli 2017
1.01.4.30/39 Terugneembare berging, een begaanbaar pad?CORA februari 2001
1.01.4.30/58 OPERA MeerjarenplanCOVRA, E.Verhoef juni 2011
1.01.4.30/72 OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie december 2017
1.01.4.30/73 Summary OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie december 2017
1.01.4.30/62 Financiële situatie Waarborgfonds Eindberging (Wob-verzoek)COVRA, Min.Financiën maart 2015
1.01.4.30/78 Overall research programme and work programme for 2020-2025COVRA, Technopolis group, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie, J.Bartol, M.Vuorio november 2020
1.01.4.30/16Tegen lozing atoomafval en West-Duits atoomgevaarCPN, Permanente Volkskongreskomitee november 1976
1.01.4.30/17Naar aanleiding van het in handen...("Geologic Waste Disposal Program to be carried out in Netherland")DNA, AAP maart 1977
1.01.4.30/76 An Initial Safety Case for disposal of Dutch radioactive wasteE.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie april 2018
1.01.4.30/48The Dutch geological radioactive waste disposal project. Final ReportEuropean Union, Hamstra, Verkerk 1981
1.01.4.30/02Opslag van radioaktief afval en thans onverwerkbaar milieugevaarlijk afvalGS Gelderland maart 1988
1.01.4.30/40Touwtrekken om kernafval. 25 Jaar plannen maken voor opslag in zoutkoepelsH.Damveld juni 2001
1.01.4.30/50 Kernafval in beweging. De discussie over ondergrondse opslag radioactief afval 1976-2010H.Damveld februari 2010
1.01.4.30/15 Notities over kernafvalH.Damveld, K.Nienhuys augustus 1978
1.01.4.30/24 Radioactief afval in zoutkoepels?H.Damveld, Kramer, Kuiper maart 1978
1.01.4.30/61 Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschapH.Damveld, Laka februari 2015
1.01.4.30/51 Kernafval: Het miljoenenprobleem: Standpunt ZoutkoepeloverlegH.Damveld, Zoutkoepeloverleg september 2009
1.01.4.30/22 Rapport over mogelijkheden van opslag van radioactieve afvalstoffen in zoutvoorkomens in NederlandI.C.K. Interdepartementale Commissie Kernenergie april 1979
1.01.4.30/23Bijlagen bij rapport over mogelijkheden van opslag radioactieve afvalstoffen in zoutvoorkomens in NederlandI.C.K. Interdepartementale Commissie Kernenergie oktober 1978
1.01.4.30/04 Radioactieve Afvalstoffen in Nederland bij een vermogen aan Kernenergiecentrales van 3500 MWeI.C.K. Interdepartementale Commissie Kernenergie, Sub-commissie Radioactieve Afvalstoffen augustus 1975
1.01.4.30/54 Eerste interim-rapport betreffende de mogelijkheid van opslag van radioactieve afvalstoffen in zout-voorkomens in NederlandInterdepartementale Commissie voor de Kernenergie (ICK) Subcommissie Radioactieve Stoffen mei 1977
1.01.4.30/53 De kosten van het terughaalbaar opbergen van radio actief afval in de diepe ondergrond. Opberging in zoutgesteenteJ.B.Grupa, R.Jansma, ECN februari 1999