de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.0.40/03Kongresmap BOEM maart 1974
1.01.0.40/29Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging…  1ste Kamer 2010
1.01.0.40/31Kernenergie, rechtsstaat en democratieA.Brenninkmeijer 1983
1.01.0.40/15Kerngezond: een kernprobleem. Verkenning omtrent de zorgplicht van de Nederlandse overheid ten aanzien van de bescherming van volksgezondheid tegen gevaren van kernenergieA.J.G.M.Voets 1987
1.01.0.40/34Stralingsbescherming vanuit stelselperspectief. Evaluatie van het Nederlandse stralingsbechermingsbeleid Berenschot november 2012
1.01.0.40/16Civielrechtelijke aansprakelijkheid bij grensoverschrijdende kernschadeCaroline Bär, Wetswinkel RU Leiden december 1987
1.01.0.40/19Internationaal atoomenergierecht: de betrokkenheid van Nederland bij meer dan honderd verdragenE.P.M.W.Domsdorf februari 1993
1.01.0.40/20Internationaal Atoomenergierecht: de betrokkenheid van Nederland bij meer dan honderd verdragenE.P.M.W.Domsdorf, TU Eindhoven mei 1993
1.01.0.40/02KernenergiewetEuratom, J.H.Vergragt 1970
1.01.0.40/13De wettelijke aansprakelijkheid voor schade door kern-ongevallenJ.J.vd Brink april 1986
1.01.0.40/39De Kernenergiewet in vogelvluchtKortmann, Span maart 2019
1.01.0.40/10Aansprakelijkheid voor het nucleaire risicoMichael Faure september 1993
1.01.0.40/35Nationaal beleid stralingsbescherming en nucleaire veiligheid 2014Min. EZ 2014
1.01.0.40/23Elektriciteitswet 1998Min. EZ  april 1998
1.01.0.40/01Wetgeving bescherming volksgezondheid tegen stralinggevaarMin. Sociale Zaken augustus 1960
1.01.0.40/26Ontwerp-Besluit Stralingsbescherming. Implementatie van Euratomrichtlijnen 96/29/Euratom en 97/43/EuratomMin. Sociale Zaken en Werkgelegenheid april 2000
1.01.0.40/33Themarapportage ioniserende straling 2011Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012
1.01.0.40/17Evaluatie van het vergunningstelsel en de aangifteregeling van de kernenergiewet (EVAK): EindrapportMin. VROM juni 1988
1.01.0.40/18Financieel-economische risicolimietMin. VROM december 1988
1.01.0.40/21Landelijk handhavingsproject: Inspectieprogramma Stralingsbescherming Kernenergiewet 1991-1992Min. VROM augustus 1993
1.01.0.40/32Financiële Zekerheidsstelling KernenergiewetMin. VROM, KPMG, NRG april 2006
1.01.0.40/22Beleidsstandpunten stralingshygiene tbv vergunningverlening deel: Reguliere toepassingenMin. VROM, SVS december 1993
1.01.0.40/11Kernenergie rechtMr.Ing.H.J. van Zwam 1985
1.01.0.40/07Wettelijke bepalingen voor het gebruik van radioactieve stoffenMr.J.Ch.Cornelis 1982
1.01.0.40/12De blanco cheque van de staat voor kernenergieNatuur & Milieu juni 1985
1.01.0.40/04ElektriciteitswetNederlandse Staat 1977
1.01.0.40/05KernenergiewetNederlandse Staat december 1981
1.01.0.40/08Kernenergiewet: 2e gecumuleerde aanvullingNederlandse Staat 1982
1.01.0.40/25Kernenergiewet Band 2: Internationale regelingen; Wet aansprakelijkheid ongevallen; Wet aansprakelijkheid exploitanten nucleaire schepenNederlandse Staat december 1999
1.01.0.40/27Wetgeving stralingsbeschermingNederlandse Staat juni 2001