de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.0.00/22Energie 1976, 2e interimrapport2e kamer 1975
1.01.0.00/28Elektriciteitswet '86 stukken 2e kamer2e Kamer 1986
1.01.0.00/58Wetenschapsbudget 19912e Kamer 1990
1.01.0.00/65Zonder titel2e Kamer augustus 1982
1.01.0.00/75Wetenschapsbeleid 19822e Kamer 1982
1.01.0.00/81Energierapport 2002. Tweede Kamer, 2001-2002, 28241, nr.22e Kamer 2002
1.01.0.00/20Interimrapport van de Landelijke Stuurgroep Energie Onderzoek2e kamer, LSEO 1975
1.01.0.00/21National Energy Research Steering Group2e kamer, LSEO 1975
1.01.0.00/124Naar een Agenda en Platform Nucleaire Technologie en StralingA.vd Zande, B.Wolterbeek, C.Leijen april 2020
1.01.0.00/47Het Nederlandse volk op de elektrische stoel? Overdruk uit Plan, artikelenAktie Strohalm 1976
1.01.0.00/55Energie-onderzoek in Nederland. Advies aan Min. EZAlgemene Energie Raad juli 1996
1.01.0.00/68Brandstofinzet centralesAlgemene Energie Raad 1981
1.01.0.00/113Convention on Nuclear Safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Seventh Review MeetingANVS augustus 2016
1.01.0.00/120Convention on Nuclear safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Eight Review MeetingANVS juli 2019
1.01.0.00/64Energiebeleid in NederlandAO-reeks, H.Friedeman oktober 1974
1.01.0.00/117energie[k]beleidAO-reeks, H.Rodenburg oktober 1975
1.01.0.00/01Verklaring naar aanleiding van de Energie-nota 1974 van Economische ZakenBezinningsgroep Energiebeleid oktober 1974
1.01.0.00/03Bezinningsnota KernenergieBezinningsgroep Energiebeleid september 1974
1.01.0.00/59Licht in 2000. Een ander elektriciteitsplan.Bezinningsgroep Energiebeleid maart 1988
1.01.0.00/18Het Nederlandse KernenergiebeleidC.Uitham, B.de Vries, G.J.Zijlstra 1978*
1.01.0.00/50Kernenergie in Nederland. Een onderzoek naar machtstructurenC.Uitham, B.de Vries, G.J.Zijlstra december 1977
1.01.0.00/31Groei begrensd: resultaten Club van Rome- diskussie in NederlandC.W.Schouten mei 1983
1.01.0.00/63Kernenergie in Nederland na de verkiezingenCE mei 1994
1.01.0.00/19Elektriciteit zonder kernenergie, OverbruggingsplanCE Delft november 1987
1.01.0.00/107Overheidsingrepen in de energiemarkt: Onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen, kernenergie en energiebesparingCE Delft, Ecofys, Visser, Blom juni 2011
1.01.0.00/45Commissie bestaande kerncentralesCommissie Beek januari 1983
1.01.0.00/90Dertig jaar Nederlands energiebeleidde Jong, Weeda, Westerwoudt maart 2006
1.01.0.00/118The Netherlands. Short Country ReportE.Berkers, HONESt februari 2017
1.01.0.00/34Nationale Energie Verkenningen 1987ECN september 1987
1.01.0.00/36Energie Verslag Nederland 1994ECN 1995

*: Geschatte datum