Publication Laka-library:
Scheiding en transmutatie als mogelijke aanvulling op geologische berging voor een veilig langetermijnbeheer van hoogactief en langlevend radioactief afval

AuthorE.van Walle, SCK-CEN, M.Demarche, NIRAS
6-01-5-56-27.pdf
DateAugust 2019
Classification 6.01.5.56/27 (WASTE - ACTINIDES (TRANSMUTATION / BURNING) GENERAL)
Front

From the publication:

Gemeenschappelijke Scientific Position Paper

Scheiding en transmutatie als mogelijke aanvulling op geologische
berging voor een veilig langetermijnbeheer van hoogactief en
langlevend radioactief afval

Eric van Walle, Directeur-generaal, SCK-CEN
Marc Demarche, Directeur-generaal, NIRAS
augustus 2019

Samenvatting
Meer dan veertig jaar onderzoek door NIRAS en het SCKoCEN heeft aangetoond dat 
geologische berging van langlevend en hoogradioactief afval (met inbegrip van 
verbruikte splijtstof indien deze aangegeven wordt als afval) in weinig verharde 
klei een veilige en haalbare oplossing voor het langetermijnbeheer zou zijn. 
In de verwachte evolutie van het bergingssysteem zouden enkel de langlevende 
radionucliden de biosfeer kunnen bereiken. Aangezien de diffusie van radionucliden 
door de geologische barrière een zeer traag proces is, zou zelfs het vrijkomen van 
de meest mobiele van deze langlevende radionucliden, i.e. de activatie- en 
splijtingsproducten, gespreid worden over een lange tijdsperiode, waardoor de 
blootstelling aan straling van mens en milieu aanzienlijk lager blijft dan de 
wettelijke grenswaarden. De actiniden, die in het bijzonder weinig mobiel zijn, 
zouden slechts verwaarloosbaar bijdragen tot de dosis; deze wordt door de 
langlevende activatie- en splijtingsproducten gedomineerd. In geval van een 
intrusiescenario, dat overeenkomt met de onwaarschijnlijke gebeurtenis van 
menselijk binnendringen in de bergingsinrichting na het sluiten ervan, wordt 
de blootstelling bepaald door de radiotoxiciteit van het afval. Voor een 
bepaalde gastformatie wordt de voetafdruk van de bergingsinrichting voornamelijk 
bepaald door de uiteindelijke volumes en de thermische output van het geborgen 
afval.