Publication Laka-library:
Evaluatieverslag Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval NV (COVRA)

AuthorMin.Financiën
1-01-9-10-52.pdf
DateDecember 2006
Classification 1.01.9.10/52 (COVRA INTERIM WASTE STORAGE - GENERAL)
Front

From the publication:

De Nota Staatsdeelnemingenbeleid schrijft voor dat het aandeelhouderschap van deelnemingen,
eens in vijf jaar wordt geëvalueerd. Hierbij vindt u de evaluatie van het aandeelhouderschap in de
Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval NV (COVRA).
De evaluatie dient er toe voldoende inzicht te bieden teneinde een uitspraak te kunnen doen over de
wenselijkheid (van voortzetting) van de staatsdeelneming in de huidige vorm.
Hiertoe verstrekt deze evaluatie inzicht in het publiek kader, financieel-economische situatie en de
corporate governance van COVRA. Hierbij zij opgemerkt dat de beoordeling van het publiek kader in
overeenstemming is geschied met het betreffende vakdepartement: het Ministerie van VROM.


Beschrijving COVRA
COVRA is in 1982 opgericht met het doel uitvoering te geven aan het nationale radioactief afvalbeleid.
Dit houdt in dat één centrale organisatie verantwoordelijk is voor achtereenvolgens de overname van
het radioactief afval bij de producenten, de verwerking tot een geconditioneerde vorm en voor de
opslag onder gecontroleerde omstandigheden. De duur van de opslagperiode is tenminste honderd
jaar. Gedurende deze periode van opslag zal een deel van het afval vervallen tot onder de
vergunningplichtige grens en als niet-radioactief materiaal kunnen worden afgevoerd. Het dan nog
radioactieve deel zal naar een eindberging gebracht worden, na eventuele verdere bewerkingen.