Publication Laka-library:
Mededeling Milieu-effectrapportage Oyster

AuthorTU Delft, IRI Delft
1-01-8-70-16.pdf
DateApril 2013
Classification 1.01.8.70/16 (IRI DELFT)
Front

From the publication:

        Reactor Instituut Delft

            TU Delft
       Hoger Onderwijs Reactor
Mededeling milieu-effectrapportage
      OYSTER

        Technische Universiteit Delft

     Faculteit Technische Natuurwetenschappen

         Reactor Instituut Delft
2/23
 Mededeling milieu-effectrapportage
       OYSTER             Technische Universiteit Delft

        Faculteit Technische Natuurwetenschappen

               Reactor Instituut Delft
          Opgesteld door NRG in opdracht van RID


versie    Datum      Omschrijving

Definitief  18.04.2013    Goedgekeurd directeur RID
  D    11.04.2013    Finaal concept na bespreking met BG

  C    04.04.2013    Inclusief commentaar BG

  B    18.03.2012    Inclusief commentaar RID
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave                            5

1       Algemeen                       7
1.1      Initiatiefnemer                   7
1.2      Beschrijving van de activiteit            7
1.3      Beschrijving van de plaats van de activiteit     8
1.4      Tijdspad van de activiteit              8

2       Motivering van de activiteit             9
2.1      Aanleiding van de activiteit             9
2.2      Beschrijving en motivatie van de activiteit     10
2.2.1     Voorgenomen activiteit                10
2.2.2     Alternatieven                    11
2.3      Toekomstige ontwikkelingen              12

3       Kenmerken van de activiteit             13
3.1      Aard en omvang van de activiteit           13
3.2      Beschrijving van de aanpassing van de installatie  13
3.3