Publication Laka-library:
Veiligheidsrapport Hoger Onderwijs Reactor

AuthorIRI Delft, J.W. de Vries
1-01-8-70-08.pdf
DateJuly 1995
Classification 1.01.8.70/08 (IRI DELFT)
Remarks IRI/HOR-130-95-01
Front

From the publication:

Veiligheidsrapport Hoger Onderwijsreactor
Interfacultair Reactor Instituut
Technische Universiteit Delft
~ 1995 Interfacultair Reactor Instituut, Technische Universiteit Delft

VOORWOORD
Dit Veiligheidsrapport van de Hoger Onderwijsreactor heeft ten doel gegevens 
te verstrekken zoals bedoeld in artikel 6 van het Besluit Keminstallaties, 
splijtstoffen en ertsen, ter uitvoering van het bepaalde in de Kemenergiewet.
Het rapport geeft daartoe:
een beschrijving van de reactor en het reactorgebouw, met inbegrip van de 
installaties en de werking daarvan, alsmede van de plaats van vestiging;
een systematisch overzicht van de informatie, relevant voor een beoordeling 
van de veiligheid van de reactor;
een analyse van de mogelijke gevaren en risico's, samenhangend met het 
bedrijven van de reactor, mede gezien in het licht van de verkregen 
ervaringen;
een beschrijving van de maatregelen die zijn voorzien ter bescherming van 
mensen, dieren, planten en goederen, alsmede van de maatregelen ter 
voorkoming van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting.

Prof.dr.ir. M. de Bruin
Wetenschappelijk directeur
Delft, juli 1995