Publication Laka-library:
Passende beoordeling stikstofdepositie PALLAS-reactor

AuthorArcadis, Pallas
1-01-8-56-20.pdf
DateFebruary 2019
Classification 1.01.8.56/20 (PALLAS PETTEN - LICENSING PROCEDURES)
Remarks Zie https://schagen.raadsinformatie.nl/document/7389051/1/19_010969_NL_IMRO_0441_BPBGZIJPEPALLAS-VA01_ToelichtingBijlagen, pagina 310-380.
Front

From the publication:

PASSENDE BEOORDELING STIKSTOFDEPOSITIE PALLAS-
REACTOR
1         INLEIDING

1.1        De PALLAS-reactor
De Hoge Flux Reactor (HFR) bij Petten is rond 1960 in gebruik genomen. Sindsdien is ‘Petten’ uitgegroeid
tot de grootste leverancier van medische isotopen in de wereld. Deze isotopen worden gebruikt bij het
stellen van diagnoses en bij medische behandelingen. De continue beschikbaarheid van deze isotopen en
de garantie dat ze op elk moment geleverd kunnen worden, is voor veel mensen van levensbelang. De HFR
loopt tegen het einde van zijn economische levensduur. Daarom is besloten om een nieuwe reactor te
bouwen: de PALLAS-reactor.

De PALLAS-reactor is ondergebracht in de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (hierna: PALLAS) als
onafhankelijke eenheid. PALLAS richt zich op het realiseren van een moderne, multifunctionele nucleaire
reactor, die hoofdzakelijk gebruik wordt voor de productie van medische isotopen, maar ook voor het
uitvoeren van nucleair onderzoek. De nieuwe reactor vervangt de huidige HFR, die na gebruik van bijna 60
jaar het einde van haar economische levensduur heeft bereikt.

De activiteiten van PALLAS vallen uiteen in verschillende fasen. De eerste fase betreft het ontwerp, de
aanbesteding van de bouw van de reactor en het verkrijgen van de vereiste vergunningen. PALLAS zal in
2020 starten met (de voorbereidingen voor) de bouw. Deze fase neemt circa vijf jaar in beslag. De nieuwe
reactor dient in 2025 operationeel te zijn om de productie van de medische isotopen van de HFR over te
nemen. Het einde van de economische levensduur van de HFR is namelijk in 2025 voorzien. De levensduur
van de PALLAS-reactor is naar verwachting ten minste veertig jaar.