Publication Laka-library:
Aktiehandboek voor de blokkade van de UCN-fabriek in Almelo. 18, 19 en 20 juni 1981

AuthorSecretariaat UC Nee
1-01-8-39-02.pdf
DateJune 1981
Classification 1.01.8.39/02 (URENCO/UCN ALMELO - ACTIONS)
Front

From the publication:

Aktiehandboek voor de blokkade van de UCN-fabriek in Almelo
18, 19 en 20 juni 1981

O.C. NEE!
VERRIJKING....... HOEZO?
waarom deze aktie:
Gezien het feit, dat de UCN er sinds de demonstratie van 1978 in geslaagd
is, buiten het nieuws te blijven en wij de geheimzinnigheid
rondom kernenergie en atoomprojekten willen doorbreken-
Omdat de meeste politieke partijen lijdzaam afwachten, terwijl via
de UCN de spreiding van atoomkennis en de aanmaak van atoomwapens overal
ter wereld in de hand wordt gewerkt-
De verdere uitbreiding van de UCN stap voor stap wordt doorgezet,
terwijl dit hopen geld kost en nauwelijks werkgelegenheid oplevert-

ROEPEN WIJ OP TOT NIEUWE AKTIES in de week van 17 t/m 20 juni.
- Een massale geweldloze blokkade omdat we niet alleen op symbolische
manier de aandacht willen vestigen op de UCN, maar ook met inzet
van ons eigen lichaan mee willen werken aan de sluiting van deze
fabriek. Massaal, omdat we er zoveel mogelijk mensen bij willen betrekken
en omdat we dan niet zo gemakkelijk te verwijderen zijn.
- Een gezellig tentenkamp om bij te komen, te ontspannen en te praten
over kernenergie, atoomprojekten en aktievormen ("eet mee tegen de
UC").
- Een informatiekampanje over de UCN, om bekendheid te geven aan de
achtergronden, de gevaren en mogelijke alternatieven. Want we zijn
het zat dat in de media voortdurend het geweld op de voorgrond wordt
geplaatst en onze argumenten terzijde worden geschoven.
- Een demonstratie en manifestatie op 20 juni om ook op deze wijze
uitdrukking te geven aan ons protest.