Publication Laka-library:
Nota ultracentrifugeproject

AuthorBezinningsgroep Energiebeleid
1-01-8-30-27.pdf
DateDecember 1976
Classification 1.01.8.30/27 (URENCO/UCN ALMELO - GENERAL)
Front

From the publication:

HOOFDSTUK I 
DEZE NOTA EN ZIJN BEPERKINGEN

De bezinningsgroep energiebeleid heeft het voorstel bestudeerd om op 
commerciële schaal de Almelo uranium in loondienst te gaan verrijken.

Deze nota gaat in op de overwegingen die aan dit voorstel zijn basis geven:
- de ontwikkeling van de verrijkingsmarkt
- zijn commerciële perspectieven en
- de ontwikkeling van de arbeidsmarkt (in Twente).

De groep meent dat degene die in loon verrijkt en eventueel bovendien zijn 
kennis daarvan exporteert mede verantwoordelijkheid draagt voor het lot van 
het nucleaire afval en de proliferatie van militair aan te wenden kennis.

Voor een deel van de groep zou derhalve een meningsvorming over deze zaken 
vooraf moeten gaan aan een beslissing over Almelo. Het andere deel meent dat, 
niettegenstaande onze medeverantwoordelijkheid in deze zaken, de beslissing 
over Almelo nu op grond van bovenstaande sociaal-economische overwegingen is 
te nemen, mits de bereidheid blijft bestaan bij te sturen indien de 
Nederlandse medeverantwoordelijkheid voor verderstrekkende gevolgen in de 
knel zouden komen.

Om deze reden beperkt deze nota zich tot de sociaal-economische overwegingen 
van het voorstel.