Publication Laka-library:
Kerncentrale Borssele, wat is er nodig voor langer openblijven

AuthorGS Zeeland, EPZ
1-01-8-20-79.pdf
DateMarch 2020
Classification 1.01.8.20/79 (BORSSELE I - GENERAL)
Remarks Op verzoek van PS-Zeeland is aan EPZ gevraagd wat er nodig is om de bedrijfsduur van de centrale van Borssele te verlengen en wat hiervan de gevolgen zijn. Dit is het antwoord van EPZ.
Front

From the publication:

Bedrijfsduurverlenging Borssele
17 maart 2020

Op verzoek van PS-Zeeland is aan EPZ gevraagd wat er nodig is om de
bedrijfsduur van de centrale van Borssele te verlengen en wat hiervan de
gevolgen zijn. Het antwoord van EPZ is binnen en wordt op basis van
actieve informatieplicht aan PS gezonden.

Beslisnota GS
Overwegingen en advies
motivering besluit
Eén van de onderwerpen die in de Regionale Energiestrategie (RES) is opgenomen, 
is kernenergie. De kerncentrale van EPZ in Borssele is de enige actieve in 
Nederland. De rijksoverheid heeft toestemming gegeven om de kerncentrale EPZ in 
Borssele tot 2033 te exploiteren. PS heeft GS verzocht inzichtelijk te maken 
wat er nodig is om de bedrijfsduur van de centrale van Borssele te verlengen en 
wat hiervan de gevolgen zijn. Daarom is EPZ per brief gevraagd om de feiten op 
een rij zetten over eventuele bedrijfsduurverlenging van Borssele. De
reactie van EPZ is inmiddels binnen en wordt ter kennisname aan PS verzonden.

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
n.v.t. Er zijn twee provinciale beleidsuitgangspunten relevant:
- Coalitieakkoord waarin bespreekbaar wordt gemaakt dat Borssele langer openblijft;
- PZEM-aandeelhouderstrategie waarin staat dat de provincie de kerncentrale wil 
afstoten.