Publication Laka-library:
Europees robuustheidsonderzoek voor kerncentrales: complementary safety assessment (CSA)

AuthorEPZ
1-01-8-20-56.pdf
DateOctober 2011
Classification 1.01.8.20/56 (BORSSELE I - GENERAL)
Front

From the publication:

Europees robuustheidsonderzoek voor kerncentrales
Complementary Safety margin Assessment (CSA) - publieksversie 1.0 - 31 oktober 2011
N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ
     Inhoud                                     Voorwoord
                                             Het Europese robuustheidsonderzoek naar kerncentrales (stresstest) maakt duidelijk wat de veiligheidsmarges zijn waarover kerncentrales beschikken ten
                                             opzichte van de ontwerpeisen die aan de centrale worden gesteld. Vanaf 31 oktober 2011 volgt een beoordelingsronde door de nationale en Europese toezicht-
     	                                        houders. In de loop van 2012 wordt de CSA afgerond en besproken in de EU-ministerraad.
     	  algemeen	                               4
     	  algemene conclusies	                          6	  Deze Nederlandse publieksversie is bedoeld als zelfstandig document naast het Engelstalig onderzoek en is daar geen vervanging van. Deze publieksversie
                                             bevat naast de onderzoeksresultaten ook extra informatie. Zo wordt uitgelegd welke veiligheidssystemen en -waarborgen rond de centrale aanwezig zijn en hoe
       	                                      die functioneren. Deze voorkennis is nodig om het onderzoek te kunnen volgen.

                                             Het Engelstalige hoofddocument is leidend. De oorspronkelijke Engelse tekst is vertaald, gecomprimeerd en zoveel als mogelijk ontdaan van jargon. De
     	  module 1: