Publication Laka-library:
Dodewaard 10 jaar

AuthorKIVI
1-01-8-10-04.pdf
DateNovember 1978
Classification 1.01.8.10/04 (DODEWAARD - GENERAL)
Remarks Samenvatting van lezingen gehouden op woensdag 22 november 1978 te Arnhem en Dodewaard
Front

From the publication:

10 JAAR BEDRIJFSERVARING DODEWAARD KERNENERGIECENTRALE

door ir. S.H. Woldringh

Reeds eerder werd in KIVI-verband informatie verstrekt over
het GKN-project en wel inzake de volgende onderwerpen:
- ontwerp en bouw van de centrale
- uit te voeren beproevingen tijdens de in bedrijfstelling
  van de centrale
- het verloop van de in bedrijfstelling van de centrale
- ervaringen opgedaan tijdens de eerste 5 jaar bedrijf
  met onderhoud en inspecties van de centrale.
Inmiddels is de centrale 10 jaar in bedrijf, hetgeen een
goede aanleiding leek opnieuw in KIVI-verband te rappor-
teren over opgedane ervaring.
Hoewel ons project was bedoeld om in algemene zin zoveel
mogelijk ervaring op te doen met betrekking tot welk aspect
ook maar dat specifiek zou kunnen zijn voor kernenergie,
hebben degenen die de gedachte voor dit project hebben ge-
lanceerd waarschijnlijk niet voorzien hoeveel ervaring door
ons en door vele anderen (denk alleen al aan de publiciteit
over dit onderwerp) inderdaad werd opgedaan.
Veel ervaring werd reeds verkregen bij het ontwerp, de bouw
en de in bedrijfstelling van de centrale.
Velen zullen hebben gedacht dat de volgende fase een ver-
velende routine-aangelegenheid zou worden. Dat dit niet het
geval is geweest moge uit het volgende blijken.
De bedoeling is dat na een heel globaal overzicht over 10
jaar bedrijf van de centrale enkele aspecten in aparte voor-
drachten meer in detail zullen worden belicht .•
Op 26 oktober 1968 werd door onze centrale voor het eerst
in Nederland "nucleaire elektrische energie" aan het koppel-
net toegevoerd. Eind december van dat jaar werd de SEP
bedrijfsvaardigheidsproef afgelegd en wij nemen 1 januari
1969 aan als begin van regelmatige industriële produktie
door de centrale.