Publication Laka-library:
Im- en export van Elektriciteit

AuthorA.v Ganswijk, AO-reeks
DateMarch 1960
Classification 1.01.7.20/01 (ELECTRICITY - IMPORT (NUCLEAR-)ELECTRICITY)
Front

From the publication:

Im- en export van elektriciteit
door Ir. A. van Ganswijk
hoofding. N. V. Samenwerkende Elektriciteits-Productiebedrijven

Hoog boven het vlakke landschap van de lage landen verheffen zich de gigantische
masten van het hoogspanningsnet. ledereen "weet" dat langs
het metalen spinneweb van draden, waarvan deze masten de dragers zijn,
elektriciteit wordt vervoerd van streek naar streek. Maar . . . als we deze
lijnen zouden volgen in hun loop, dàn kwamen we niet alleen over onze
landsgrens, doch we zouden zeer ver wegdwalen.

We zouden op onze tocht terecht kunnen komen bij de stuwmeren in
de Alpen. Hier schijnt het of de leidingen ophouden . . . maar nee,
ze gaan verder.
Nu gaan ze het laagland van Italië in. ze lopen door gehéél Italië heen,
steken tenslotte de Straat van Messina over en lopen door tot op Sicilië.

Het stuwmeer
Die schijnbare onderbreking bij 't stuwmeer heeft natuurlijk een oorzaak.
We komen er straks op terug. We willen nu echter - als goede
toeristen - nog even bij die kunstmatige watervlakte verwijlen.
Wat een gigantische arbeid is zo'n stuwdam, die echter alle risico's van
mensenwerk in zich draagt, zoals bij Fréjus bleek.
Vroeg in het voorjaar (in mei of juni) is het peil in het kunstmatige
stuwmeer laag. Aan het eind van de zomer, zo in september, daarentegen
zeer hoog. Ofschoon door een vroegtijdige regenvloed zo'n hoog
waterpeil ook wel eens eerder kan worden bereikt. Overal in Europa
waar bergen zijn, weet men daarvan mee te spreken.

This publication is only available at Laka on paper, not as pdf.
You can borrow the publication or request a copy. When we're available, this is possible for a small fee.