Publication Laka-library:
Diepe Boorgaten voor de geologische berging van hoogradioactief afval in Nederland

AuthorTNO
1-01-4-30-70.pdf
DateApril 2016
Classification 1.01.4.30/70 (WASTE - GEOLOGICAL DISPOSAL IN SALT/CLAY)
Front

From the publication:

DIEPE BOORGATEN VOOR DE GEOLOGISCHE BERGING VAN HOOGRADIOACTIEF AFVAL
IN NEDERLAND
TNO Position Paper
April 2016

Samenvatting
GEVAARLIJK HOOG TOXISCH RADIOACTIEF AFVAL
Al vele tientallen jaren wordt internationaal onderzoek
gedaan naar een veilige, technisch haalbare en maatschappelijk
aanvaardbare eindberging voor met name het
hoog radioactieve afval. Dit afval vormt door het hoge
stralingsniveau nog tienduizenden jaren een gevaar voor
de gezondheid. Langdurige verwijdering uit onze biosfeer
is een noodzaak.
Het opbergen van radioactief afval in de diepe ondergrond,
geologische berging, is technisch-wetenschappelijk gezien
een veilige oplossing. Dit is internationaal aanvaard, maar
maatschappelijk omstreden. Deze specifieke toepassing is
een van de vele gebruiksmogelijkheden van de ondergrond
(zie figuur.) TNO heeft jarenlange ervaring opgebouwd in
het onderzoek op dit gebied.
De bedoeling van geologische berging is dat deze, na
vulling met radioactief afval, hermetisch wordt afgedicht.
Eventueel kan een opberging na vulling nog een beperkte
tijd worden opengehouden om het afval eventueel te
kunnen terughalen. Maar dit is slechts een bijkomende
randvoorwaarde.
De veiligheid van berging is het primaire
uitgangspunt.
In Nederland wordt al vanaf 1983 onderzoek aan
geologische berging gedaan. Vroeger in de programma’s
OPLA en CORA en momenteel in de OPERA-studie. Het
onderzoek concentreert zich op de veiligheid van een
opbergsituatie met radioactief afval in een klassieke
mijn op een diepte van 500 à 800 m in kleilagen of
steenzoutvoorkomens.
Naast berging in een mijn kan het radioactief afval ook in
zeer diepe boorgaten worden geborgen. Dit alternatieve
concept staat internationaal de laatste jaren volop in de
belangstelling door de intensieve ontwikkeling van
boortechnieken in de olie- en gasindustrie.
Voor landen, zoals Nederland met een kleine hoeveelheid
hoogradioactief afval, is het een interessante optie die
zowel veiligheidstechnische als maatschappelijke voordelen
biedt. Bovendien zijn de kosten aanzienlijk lager dan voor
een opbergmijn (schatting: factor 10 lager).