Publication Laka-library:
OPERA Meerjarenplan

AuthorCOVRA, E.Verhoef
1-01-4-30-58.pdf
DateJune 2011
Classification 1.01.4.30/58 (WASTE - GEOLOGICAL DISPOSAL IN SALT/CLAY)
Front

From the publication:

OPERA MEERJARENPLAN

OPERA-PG-COV002
Ewoud Verhoef
5 juli 2011
COVRA N.V.


Inhoudopgave
1. Inleiding..............................................................................................1
1.1. Achtergrond....................................................................................1
1.2. Doelstelling Meerjarenplan..................................................................1
1.3. Totstandkoming Meerjarenplan.............................................................1
1.4. Toelichting op opbouw Meerjarenplan.....................................................1
2. Kader programmering OPERA.....................................................................2
2.1. Nederlands beleid voor radioactief afvalbeheer.........................................2
2.2. Huidige status van het onderzoek naar eindberging.....................................2
2.3. Ontwikkeling Safety Case....................................................................4
2.4. Doelstelling en prioriteiten OPERA.........................................................5
3. Programmering en aanbesteding.................................................................8
3.1. Programmering................................................................................8
3.2. Structuur onderzoeksplan....................................................................8
3.3. Andere projecten en onderwijs.............................................................9
3.4. Aanbestedingsplicht.........................................................................10
3.5. Aanbestedingsprocedure....................................................................10
3.6. Fasering........................................................................................11
4. Communicatie......................................................................................13
4.1. Publicaties.....................................................................................13
4.2. Communicatieplan.....................