Publication Laka-library:
De kosten van het terughaalbaar opbergen van radio actief afval in de diepe ondergrond. Opberging in zoutgesteente

AuthorJ.B.Grupa, R.Jansma, ECN
1-01-4-30-53.pdf
DateFebruary 1999
Classification 1.01.4.30/53 (WASTE - GEOLOGICAL DISPOSAL IN SALT/CLAY)
Front

From the publication:

DE KOSTEN VAN HET TERUGHAALBAAR OPBERGEN VAN 
RADIO ACTIEF AFVAL IN DE DIEPE ONDERGROND
Opberging in zoutgesteente
J.B. Grupa 
R. Jansma
FEBRUARI 1999

VOORWOORD
Dit rapport is geschreven in het kader van het METRO project. Dit project wordt 
gefinancierd door ECN en door EZ (contract FAS nummer 1273).
Het METRO project is onderdeel van het programma voor onderzoek naar terughaalbare 
opberging van radioactief afval. Dit programma wordt gecoördineerd door de 
wetenschappelijke begeleidingscommissie Commissie Opslag Radioactief Afval (CORA).
In het project METRO (Modellen voor veiligheid en Economische aspecten van 
Terughaalbare opberging van hoog-Radioactief afval in de diepe Ondergrond) worden 
de mijnbouwkundige aspecten beschouwd en rekenmodellen voor veiligheidsstudies 
geleverd voor de terughaalbare opslag van hoogradioactief afval.

1. INLEIDING
Bij het produceren van elektriciteit met behulp yan kerncentrales ontstaat 
radioactief afval. Dit afval zal voor lange tijd geïsoleerd moeten blijven 
van het leefmiliéu, onder goed beheersbare en controleerbare condities. 
Sommige gesteente-formaties in de diepe ondergrond zouden deze condities kunnen 
bieden. In diverse nationale en internationale onderzoeksprogramma's wordt de 
isolatiecapaciteit yan potentiële 'gastgesteentes' onderzocht en een aantal 
concept-ontwerpen van opbergfaciliteiten ontwikkeld.
Vanuit het Nederlandse CORA-prograinma worden in het project METRO (Modellen 
voor Terughaalbare opberging van hoog-Radioactief afval in de diepe Ondergrond) 
de mijnbouwkundige aspecten beschouwd en rekenmodellen geleverd voor de 
terughaalbare opslag van hoogradioactief kernsplijtingsafval (KSA). In het 
voorjaar van 1997 heeft projectdeel METRO-I een concept opgeleverd, het 
zogenaamde METRO-I ontwerp [1]. Dit concept-ontwerp bevat speciale voorzieningen 
om het opgeborgen afval, indien gewenst, op eenvoudige wijze te kunnen terughalen.