Publication Laka-library:
Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Tussenrapport Fase 1.September 1984-december 1985

AuthorOPLA
1-01-4-30-07.pdf
DateFebruary 1986
Classification 1.01.4.30/07 (WASTE - GEOLOGICAL DISPOSAL IN SALT/CLAY)
Front

From the publication:

Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. 
Tussenrapport Fase 1.
September 1984-december 1985
Commissie Opberging te Land 
Februari 1986
Uitgave: Ministerie van Economische Zaken

Samenvatting.
a. Structuur van het OPLA-onderzoek.
In september 1984 heeft de regering haar mening aan de Tweede Kamer kenbaar 
gemaakt inzake het onderzoek met betrekking tot radioactief afval (TK-zitting 
1984-1965, 18343, -nr. 5&6K) Het onderzoekprogramma betreffende de geologische 
opberging -(het zga. OPLA-programma) omvat 3 fasen, waarvan de 1e fase diende 
te worden uitgevoerd. Politieke besluitvorming zal telkenmale nodig zijn 
voordat één der 2 volgende fasen aan de orde zou kunnen zijn.

Fase 1 omvat bureaustudies ter voorbereiding op een keuze van enkele locaties 
voor nader veldonderzoek alsmede van de meest geschikte opbergtechniek (mijn,
 diepe boorgaten vanaf maai-veld, cavernen) . Het fase 2-onderzoek bestaat uit 
 oriënterende veld-verkenning van de locaties die na evaluatie van het 
 eindresultaat van fase 1 daarvoor in aanmerking komen. Dit vormt een technische 
 voorbereiding op selectie van de meest geschikte locaties voor nader 
 veldonderzoek. Voorts omvat fase 2 een verdere ontwikkeling van opbergtechniek.

Fase 3 tenslotte, houdt diepgaand onder- en bovengronds onderzoek in van één 
locatie te kiezen aan de hand van de eindresultaten van fase 2.