Publication Laka-library:
Bouwstenen voor participatie. Visie op publieksparticipatie bij de besluitvorming over langdurig beheer van radioactief afval

AuthorAnnick de Vries, Arnoud van Waes, Rinie van Est, Barend van der Meulen, Frans Brom, Rathenau Instituut
1-01-4-10-32.pdf
Date2015
Classification 1.01.4.10/32 (WASTE - GENERAL)
Remarks Nederlandse versie van 1.01.4.10/27
Front

From the publication:

Bouwstenen voor participatie
Visie op publieksparticipatie bij de besluitvorming over langdurig beheer 
van radioactief afval
2015
Annick de Vries, Arnoud van Waes, Rinie van Est, Barend van der Meulen,
Frans Brom, Rathenau Instituut

Voorwoord
Nederland staat voor een uitdaging. Het in ons land geproduceerde radioactieve 
afval, dat op dit moment tijdelijk door de Centrale Organisatie Voor Radioactief 
Afval (COVRA) veilig wordt opgeslagen, moet op termijn definitief worden 
opgeborgen.
Goed en veilig beheer is noodzakelijk: hoogradioactief afval blijft voor 
honderdduizenden jaren schadelijk en kan ernstige gevolgen voor ons en onze 
leefomgeving met zich mee brengen. In die periode zullen generaties van mensen 
komen en gaan, blijven kernfysici bezig met het ontwikkelen van nieuwe 
technologieën, veranderen of vervagen de landsgrenzen en zijn geopolitieke 
spanningen net zo weerbarstig als nu. Wetenschappers zijn al decennia bezig om te 
onderzoeken hoe veilig beheer van radioactief afval gerealiseerd zou kunnen worden.
Besluitvorming over het beheer van radioactief afval kenmerkt zich door technische 
onzeker-heden, maatschappelijke zorgen, politieke voorkeuren en een internationale 
context. Europese lidstaten hebben afgesproken1 om in augustus 2015 een Nationaal 
Programma voor besluit-vorming over radioactief afval aan de Europese Commissie 
voor te leggen. Hierin wordt onder meer beschreven hoe het publiek de gelegenheid 
krijgt om deel te nemen aan deze besluit-vorming. Maar wat is een goed moment voor 
publieksparticipatie en wie is het ‘publiek’?
Het Rathenau Instituut onderzoekt ontwikkelingen in technologie en duidt de gevolgen 
voor maatschappij en beleid. Door middel van dialoog over maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen kunnen de zorgen en verwachtingen van burgers en 
stakeholders in kaart worden gebracht, en is het mogelijk om na te gaan welke 
beleidsopties op steun kunnen rekenen. Publieksparticipatie vormt daarom binnen het
 Werkprogramma 2015 – 2016 een belangrijk thema.
Bij het uitwerken van het Nationaal Programma heeft de Autoriteit Nucleaire 
Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)2 het Rathenau Instituut gevraagd om een 
visie te formuleren op publieksparticipatie over het langdurig beheer van radioactief 
afval, als onderbouwende studie voor het Nationaal Programma.
In dit rapport formuleren we deze visie. Langdurig beheer van radioactief afval is een 
veelzijdig en intergenerationeel probleem. De kern van deze visie omvat daarom de 
volgende twee aspecten: het betrekken van uitsluitend burgers bij besluitvorming over 
het langdurig beheer van radioactief afval is niet voldoende. En: publieksparticipatie 
vergt een goede en tijdige voorbereiding die gedeeld wordt met diverse betrokkenen. 
Ten aanzien van dit complexe thema zijn verder het vertrouwen in de overheid evenals 
participatiebereidheid belangrijke aandachtspunten bij het realiseren van 
publieksparticipatie.