Publication Laka-library:
Inzamelen en verwijderen van radioactief afval afkomstig van universiteiten, hogescholen en academische ziekenhuizen

AuthorInteruniversitaire Adviescommissie Veiligheids- en Milieuwetgeving
1-01-4-10-25.pdf
DateJune 1985
Classification 1.01.4.10/25 (WASTE - GENERAL)
Front

From the publication:

INLEIDING

In radionuclidenlaboratoria van o.a. universiteiten en hogescholen worden 
radionucliden gebruikt voor ondermeer biomedisch, chemisch en fysisch 
onderzoek. In academische ziekenhuizen worden radionucliden in-vivo toegepast 
voor diagnostische en therapeutische doeleinden. Het betreft hier 
geneeskundige toepassingen waarbij radioactieve stoffen worden toegediend aan 
patiënten. Tevens vinden hier klinisch-chemische in-vitro bepalingen plaats in 
de vorm van tracertechnieken. Met uitzondering van veelal de radionucliden 60co, 
63Ni, 90sr, 137cs, 192Ir, 226 Ra en 241Am betreft het radioaktieve stoffen in 
verspreidbare vormen als gassen, vloeistoffen of poeders (open bronnen).

Tijdens werkzaamheden met de open bronnen ontstaat radioaktief afval met een 
lage specifieke aktiviteit. In het Radioaktieve stoffenbesluit Kenerenergiewet 
(RASB-KEW) (zie bijlage 2) zijn aktiviteitsgrenzen aangegeven, waarvan men zich 
zonder een vergunning in het kader van de Kernenergiewet mag ontdoen. Indien de 
aktiviteit van de afvalstoffen genoemde limieten overschrijdt, moeten ze, voor 
zover zij niet in aanmerking komen voor lozing in water en lucht, ingevolge het 
RASB-KEW worden meegegeven aan een erkende ophaaldienst. Daar ingekapselde bronnen 
geen aanleiding geven tot een volume radioaktief afval van enige omvang, is in dit 
rapport alleen het afval afkomstig van de toepassingen van open bronnen in 
beschouwing genomen.

Afvalstoffen mogen als niet radioaktief zogenaamd niet-vergunningsplichtig afval 
worden afgevoerd, als de activiteitsconcentratie minder bedraagt dan 74 Bq/g 
(2 nCi/g)*. Radioaktief afval met een halveringstijd  ≤24 uur kan na fysisch verval 
gedurende maximaal 1 à 2 weken in het radionculidenlaboratorium direkt als niet-
vergunningsplichtig afval, samen met het overig afval van de instelling worden 
afgevoerd.
In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de radionucliden met een 
halveringstijd > 24 uur, verdeeld in de kategorieën: halveringstijd < 100 dagen, 
halveringstijd < 1000 dagen en halveringstijd > 1000 dagen die in de 
radionuclidenlaboratoria als radioaktief afval moet worden ingezameld.

* Binnen afzienbare tijd zal de regelgeving op het gebied van het zich zonder 
vergunning mogen ontdoen van radioaktieve stoffen op enkele punten worden aangepast 
aan de Europese wetgeving terzake. Bekend is dat aktiviteit waar beneden men zich 
zonder vergunning mag ontdoen van radioaktieve stoffen zal worden gesteld op 100 
Bq per gram.