Publication Laka-library:
Standpuntenanalyse omtrent radioactief-afval

AuthorIVAM (UvA)
1-01-4-10-12.pdf
Date1979
Classification 1.01.4.10/12 (WASTE - GENERAL)
Front

From the publication:

INLEIDING OP HET ONDERZOEK.

Vooraf.
De door ons geïnterviewde instanties, partijen en groepen zijn ingedeeld in 
de beleidskant en de beleidscritici. In zijn algemeenheid is zo’n onderverdeling 
zinnig omdat een te detaillistische beschrijving een goede begripsvorming in de 
weg staat. Bij het maken van zo'n onderverdeling moet natuurlijk wel getracht 
worden om de werkelijkheid zo weinig mogelijk geweld aan te doen. Dit betekent 
dat hier duidelijk gemaakt moet worden waarom het voor ons onderzoek zinvol is 
om de geïnterviewden in beleidskant en beleidscritici te onderscheiden.
Doel van dit werkstuk is om de verschillende standpunten m.b.t. radioactief 
afval (r.a.a) (te inventariseren en in hun samenhang te beoordelen. Die 
standpunten komen natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen; ze worden ingenomen 
door instanties, partijen en groepen die hun specifieke maatschappelijke belangen 
hebben. Ondanks alle nuances kunnen we het Min.van Econ. Zaken, de Inspectie, de 
IRK, het ECN en de VVD als beleidsvoorbereiders, -verantwoordelijken-, 
uitvoerders beschouwen. Als zodanig zijn ze volgens ons als categorie 
'beleidskant" te onderscheiden. Voor de tegenovergestelde categorie (PSP, 
Milieudefensie, Vrije Chemie en het FNV) geldt, dat zij formeel geheel buiten het 
huidige beleid t.a.v. r.a.a. staat.
Wij zijn niet bang dat een tegenstelling beleidskant-beleidsbecritiseerders de 
andere tegenstellingen toedekt. Integendeel: elke keer dat de beleidsmakers of 
beleidsbecritiseerders t.a.v. een bepaald facet van het radioactief 
afvalprobleem geen éénduidig standpunt innemen, zal dit aangegeven en - zo 
mogelijk - verklaard worden.