Publication Laka-library:
De bestuurlijke vormgeving van besluitvorming over bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland in licht van maatschappelijke acceptatie

AuthorMin. VROM
1-01-0-20-06.pdf
DateApril 1989
Classification 1.01.0.20/06 (NEW NUCLEAR POWER PLANTS GENERAL)
Front

From the publication:

>PRE>DE BESTUURLIJKE VORMGEVING VAN DE BESLUITVORMING OVER DE BOUW VAN NIEUWE KERNCENTRALES IN NEDERLAND IN HET LICHT VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ACCEPTATIE. EINDADVIES in het kader van het ELMI-project. M.J. Hisschemöller en C.J.H. Midden april 1989. Inleiding en probleemstelling Met deze notitie wordt ingegaan op de vraag hoe de toekomstige besluitvorming over de bouw van nieuwe kerncentrales bestuurlijk vorm te geven. Deze vraag is van belang in het licht van het streven van de Nederlandse regering naar een breed maatschappelijk draagvlak onder het milieubeleid in het algemeen. De stralenbescherming is een van de aspecten van dit beleid. In het bijzonder komen de volgende vragen aan de orde: 1) Wat is het verband tussen de maatschappelijke acceptatie van het beleid over kernenergie en de bestuurlijke vormgeving van dit beleid? In hoeverre is de bestuurlijke vormgeving van invloed op de maatschappelijke acceptatie? 2) Hoe zou de besluitvorming over nieuwe kerncentrales op het nivo van de rijksoverheid moeten verlopen, gelet op de beantwoording onder 1, de bestuurlijk juridische randvoorwaarden volgend uit de kabinetsbeslissingen uit 1986 en maart jl. tot uitstel van de beslissing over de bouw van nieuwe kerncentrales alsmede de verplichtingen die volgen uit de electriciteitswet ? 3) Op welke wijze dienen belanghebbende partijen bij deze besluitvorming te worden betrokken? Deze vraagstelling is ingegeven door de overweging dat duidelijkheid over de bestuurlijke aanpak van dit probleem voor de Nederlandse bevolking, in het bijzonder de direkt betrokken maatschappelijke organisaties en de electriciteitsmaatschappijen gewenst is, ruim voordat in 1991 een definitief besluit over te bouwen centrales genomen zal worden. De ervaringen met de meningsvorming onder het Nederlandse publiek, met name na Tsjernobyl, maken een overdenking van het bestuurlijk opereren terzake gewenst Het gaat er om te bevorderen dat de bevolking de overheid naast zich weet bij de behartiging van het belang van veiligheid en volksgezondheid en dat een beslissing genomen wordt die voldoende steun in de samenleving vindt.