Publication Laka-library:
Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2021

AuthorANVS
1-01-0-03-42.pdf
DateJuly 2022
Classification 1.01.0.03/42 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

Nucleaire installaties moeten ongewone gebeurtenissen altijd melden aan de 
ANVS. Deze meldplicht is vastgelegd in specifieke meldcriteria voor elke 
nucleaire installatie. Het is de taak van de vergunninghouders van de 
nucleaire installaties om de gebeurtenissen nauwkeurig te onderzoeken en 
verbetermaatregelen door te voeren. De ANVS ziet er op toe dat dit gebeurt, 
vervult haar toezichtrol vanaf het eerste moment van melding en beoordeelt 
het resultaat van het onderzoek en de genomen maatregelen. Dit draagt in 
belangrijke mate bij aan het continu verbeteren van de veiligheid van de 
nucleaire inrichtingen. De ANVS publiceert na afronding van het onderzoek 
de melding op de website. In het geval dat de gebeurtenis mogelijke gevolgen 
heeft voor de omgeving of merkbaar is, denk aan de opkomst van hulpdiensten, 
publiceert de ANVS direct.

Van de 18 ongewone gebeurtenissen in 2021 werden er zes gemeld door EPZ, 
vergunninghouder van de kerncentrale Borssele. NRG meldde vijf ongewone 
gebeurtenissen bij de Hoge Flux Reactor (HFR) en drie bij de overige 
installaties, zoals de Hot Cell Laboratories en de Molybdenum Production 
Facility (MPF). Bij Urenco Nederland te Almelo waren er drie meldingen en 
bij Centrale Organisatie voor radioactief Afval (COVRA) te Nieuwdorp één. 
Bij de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) te Delft, Kerncentrale Dodewaard (KCD) 
te Dodewaard vonden in 2021 geen meldplichtige ongewone gebeurtenissen 
plaats. De ANVS concludeert op basis van de uit de rapportages en inspecties 
verkregen informatie dat de vergunninghouders van de nucleaire installaties 
de afhandeling van de in 2021 opgetreden ongewone gebeurtenissen over het 
algemeen adequaat hebben aangepakt.