Publication Laka-library:
Jaarverslag ANVS 2018

AuthorANVS
1-01-0-01-2.pdf
DateMay 2019
Classification 1.01.0.01/2 (GENERAL - ANVS / KFD (DUTCH REGULATORY AUTHORITY))
Front

From the publication:

Voorwoord
Onze nieren werden geproefd in het afgelopen jaar. In het kader van de “Integrated Regulatory Review Service” van het
International Atomic Energy Agency (IAEA) werden beleid, organisatie en aanpak in Nederland op het gebied van nucleaire
veiligheid en stralingsbescherming onder de loep genomen door een internationaal samengesteld reviewteam. Vier jaar
eerder was dat ook gebeurd, met een kritisch rapport als gevolg. Nu, als uitkomst van dit vervolgonderzoek, was de
conclusie eveneens helder: naar de maatstaf van het IAEA voldoet Nederland aan de internationale eisen. Onderdeel
daarvan zijn de eisen die worden gesteld aan de onafhankelijke regulator, waarover lidstaten met nucleaire installaties
dienen te beschikken. Zowel onze organisatie, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, als de opvolging
die is gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport van vier jaar geleden, werden als adequaat beoordeeld. De eer, die elke
medewerker van de ANVS er in de afgelopen vier jaar in heeft gelegd om die situatie te bereiken heeft geleid tot dit mooie
resultaat. Wij zijn zo trots op hen! We konden met deze beoordeling de eerste fase van het bestaan van de ANVS met een
goed gevoel afsluiten. Met het rapport van de review, tezamen met de verwachte resultaten van de externe evaluatie die de
ANVS ondergaat in de eerste helft van 2019, zijn er voldoende stenen om te kunnen bouwen aan de verdere ontwikkeling
van de ANVS.

Dat is een proces van continue verbetering. Dit is een centraal begrip in onze visie op veiligheid. Wij toetsen voortdurend of
de voorwaarden die wij stellen aan anderen nog voldoen aan de nieuwste internationale inzichten en zien er op toe dat
deze worden toegepast door de bedrijven en instellingen die onder ons toezicht staan. Datgene dat wij eisen van onze
onder toezicht gestelden leggen we ook aan ons zelf op. Wij willen voldoen aan alle eisen en inzichten die bestaan voor een
professionele organisatie, en stellen ons open voor toetsing en beoordeling. Daar leren wij van hoe we onszelf kunnen
verbeteren.

In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij in het afgelopen jaar hebben gedaan om de veiligheid van Nederland in verband met
nucleaire activiteiten en stralingsbronnen zoveel mogelijk te waarborgen. Wij doen dat in het besef dat absolute veiligheid
niet bestaat, en dat er in ons werkveld ook nogal eens sprake is van door het publiek gepercipieerde veiligheidszorgen.
Het leidt er toe dat wij onze taak niet louter opvatten als het (doen) realiseren van technologische en organisatorische
oplossingen om continu veiligheid te realiseren. Informeren van en communiceren met burgers, overheden en andere
betrokkenen over de mate en ernst van risico’s wordt een steeds belangrijker aspect van ons werk. De inwoners van
Nederland moeten veilig zijn en zich ook veilig voelen.

Het bestuur van de ANVS,
Jan van den Heuvel
Marco Brugmans