the Laka catalogue

no title author date
6.01.4.20/44Heritable anomalies in the high background radiation region in Kerala, IndiaV.T.Padmanabhan March 1998
6.01.4.20/46Variations in outdoor radiation levels in the NetherlandsR.O.Blaauboer, R.C.G.M.Smetsers April 1996
6.01.4.20/22Beleidsstanpunt Radon (Concept)Min. VROM August 1993
6.01.4.20/19Eindrapport van onderzoeksprogramma "Reguleerbare vormen van natuurlijke achtergrondstraling" (RENA)NOVEM April 1992
6.01.4.20/42Stralingsrisico's, evaluatie van wetenschappelijke gegevens over risico's van ioniserende straling t.b.v. normstellingGezondheidsraad December 1991
6.01.4.20/06Positieve & negatieve effecten stralingsbelasting doorgebruik secundaire grondstoffen in bouwproduktenMin. VROM, Winder December 1990
6.01.4.20/10Achtergrondstraling op de voorgrondMin. VROM December 1990
6.01.4.20/07Normstelling ioniserende straling voor bouwproduktenMin. VROM, Ackers December 1990
6.01.4.20/08Natuurlijke radioactiviteit in voedselMin. VROM, van Dijk September 1990
6.01.4.20/26Tin and RadiationMinewatch August 1990
6.01.4.20/17Radon. Radon Research ProgramUS DoE March 1990
6.01.4.20/45Radon in het binnenhuismilieuJ.J.M.Engels October 1989
6.01.4.20/02Methodiek bepaling toegevoegde stralingsdoses als gevolg van toepassen in woningen van bouwmaterialen met verhoogdgehalte natuurlijke radioactiviteitJ.G.Ackers, Min. VROM September 1989
6.01.4.20/18International workshop on residential Radon EpidemologyUS DoE July 1989
6.01.4.20/41Verantwoordingssysteem ALARA/optimalisatieMin. VROM December 1988
6.01.4.20/40MilieukwaliteitseisenMin. VROM December 1988
6.01.4.20/24El radón en las viviendasWISE November 1988
6.01.4.20/39Beleidsimplicaties met betrekking tot reguleerbare vormen vannatuurlijke achtergrondstraling, milieuhygiene, economische en bestuurlijke aspectenPEO April 1988
6.01.4.20/12Cancer effects of background radiationAlice Stewart May 1987
6.01.4.20/38Dosisconversiefactoren, reductiefactoren en letselcriteria voor radioactieve stoffenMin. VROM, Min. BZ April 1987
6.01.4.20/37Eindrapportage en evaluatie van het SAWORA-onderzoekprogr. naar het niveau van de natuurlijke straling in NederlandPEO September 1986
6.01.4.20/36Metingen van parameters ter bepaling van de radonbelasting in het kader van het nationaal onderzoekprogr. SAWORAPEO June 1986
6.01.4.20/21Ventilatie- en infiltratiemetingen in een woning i.v.m.radonproblematiekDe Gids, Phaff, Min. VROM June 1986
6.01.4.20/27Onderzoekprogramma Reguleerbare vormen van natuurlijke achtergrondstraling (RENA)PEO March 1986
6.01.4.20/01De natuurlijke radioactiviteit van Nederlandse grondenBannink, Keen February 1986
6.01.4.20/32Radonconcentraties in Nederland, verslag SAWORA-proj.A2PEO February 1986
6.01.4.20/33Risicofactoren voor blootstelling van de long aan lage stralingsdosisPEO February 1986
6.01.4.20/34Activiteitsmetingen in twintig woningen in Bernisse en in proefkamerPEO February 1986
6.01.4.20/35Parameterstudie over natuurlijke stralingsbelasting in NederlandPEO February 1986
6.01.4.20/30Gemeten exhalatiesnelheden van radon uit oppervlakken van gereed bouwmateriaal en grondMin. VROM, Min. EZ November 1985