the Laka catalogue

no title author date
1.01.8.36/06Verslag hoorzitting UCN July 1986
1.01.8.36/11Koninklijk besluit: kernenergiewet art.19 April 1981
1.01.8.36/12Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Uitbreiding URENCO Nederland v.o.f.Commissie MER June 1992
1.01.8.36/17Urenco Nederland BV. Uitbreiding capaciteit naar 6200 tSW/jaar. Milieueffectrapport definitiefDe Roever Omgevingsadvies December 2010
1.01.8.36/04Tegen uitbreiding ultracentrifuge fabriekLimburgs Energie Komité 1977
1.01.8.36/10Kernenergiewet-vergunning: ontwerpbeschikkingMin. EZ 1986
1.01.8.36/16Beschikking voor het wijzigen van de uraniumverrijkingsfabrieken van Urenco Nederland B.V.: Besluit: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. te Almelo ten behoeve van uitbreiding van de verrijkingscapaciteit en enkele andere wijzigingen in de installatiesMin. EZ, Min. EL&I, M.Verhagen October 2011
1.01.8.36/05Koninklijk besluit over uitbreidingMin. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken April 1981
1.01.8.36/13Kernenergiewet-vergunning … (verhoging van de verrijkingscapaciteit)Min. VROM February 2004
1.01.8.36/15Beschikking: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. voor het wijzigen van de verrijkingsfabrieken te Almelo (uitbreiding …)Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2009
1.01.8.36/01Richtlijnen MER Urenco te AlmeloMin. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. WVC, Min. EZ July 1992
1.01.8.36/02Informatiemap tbv perskonferentiePlatform Stop UC March 1987
1.01.8.36/07Pleitnotitie tbv schorsingszitting RvSPlatform Stop UC September 1987
1.01.8.36/03Bezwaren tegen uitbreiding van de UCN-fabriek in AlmeloPPR December 1976
1.01.8.36/09Milieueffectrapport: verrijkingsindustrie URENCOUCN March 1993
1.01.8.36/08Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de inrichting waarvoor laatstelijk vergunning is verleend......Urenco Nederland BV May 1986
1.01.8.36/14Milieueffectrapport Uraniumverrijkingsindustrie Urenco Almelo, behorende bij aanvraag 16 mei uitbreiding naar 3500 tSW/jaarUrenco Nederland BV May 2003
1.01.8.36/18Aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning. Uitbreiding van de productiecapaciteit naar 6.200 tSW/jaar van URENCO Nederland B.V. te AlmeloUrenco Nederland BV December 2010