the Laka catalogue

no title author date
1.01.7.10/87Energie-Nederland. Financial and Economic impact of a changing energy marketPriceWaterhouseCoopers, IPA March 2013
1.01.7.10/86Duurzame electriciteitsmarkt?CE Delft, F.J.Rooijers, de Bruyn October 2009
1.01.7.10/85Sustainability in the Dutch Power Sector: Fact Sheet Series – 2009 UpdateSOMO, J.Wilde-Ramsing November 2009
1.01.7.10/84Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2008-2024TenneT June 2009
1.01.7.10/83Vrije stroom, vieze stroom, weg stroom? Effecten liberalisering elek. marktCE Delft, Klooster, Schillemans September 2005
1.01.7.10/82Condities voor een betrouwbare energievoorzieningEnergieNed May 2003
1.01.7.10/81Spanning op de markt. Resultaten van marktwerking in de elektriciteitssectorMin. EZ, Berenschot 2003
1.01.7.10/80Energie Verslag Nederland 2004: elektriciteits- en gasmarktECN 2005
1.01.7.10/79Nationale Energie Verkenningen 1995-2020 Trends en Thema’sECN March 1998
1.01.7.10/78Energieverslag Nederland 2000ECN 2001
1.01.7.10/77Milieuprofiel van stroomaanbod in NederlandM.Groot, CE Delft November 2004
1.01.7.10/76Elektriciteitsbesparing als alternatief voor bouw van nieuwe kerncentralesEcofys, Harmelink, Blok, Greenpeace July 2004
1.01.7.10/75Elektriciteit in Nederland 1987Arnhemse Instellingen May 1988
1.01.7.10/74Elektriciteit in Nederland 1982Arnhemse Instellingen June 1983
1.01.7.10/73Elektriciteit in Nederland 1980Arnhemse Instellingen May 1981
1.01.7.10/72Elektriciteit in Nederland 1975Arnhemse Instellingen April 1976
1.01.7.10/71Elektriciteit in Nederland 1976Arnhemse Instellingen April 1977
1.01.7.10/70De rol van de overheid in een vrije energiemarktAlgemene Energie Raad December 2001
1.01.7.10/69Het milieu in een geliberaliseerde elektriciteitsmarktF.Oosterhuis March 1996
1.01.7.10/68Marktwerking in de energiesectorR.W.Künneke May 1996
1.01.7.10/67Nota over herstructurering van elektriciteitsproduktie en elektriciteitstransport May 1983
1.01.7.10/66De kleur van stroom: milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteitECN, Greenpeace May 2001
1.01.7.10/65Energie verslag Nederland 1999ECN 1999
1.01.7.10/64Elektriciteit in Nederland 1998SEP June 1999
1.01.7.10/63Liberalisering van de Elektriciteitsmarkt & De ElektriciteitsbeursJ.J.Rosenbrand, HES-Amsterdam June 1998
1.01.7.10/62Elektriciteit in Nederland 1997SEP June 1998
1.01.7.10/61Elektriciteit in Nederland 1996SEP 1997
1.01.7.10/60Elektriciteit in Nederland 1991SEP February 1992
1.01.7.10/59Toelichting bij het Electricteitsplan 1997-2006SEP March 1996
1.01.7.10/58Electriciteitsplan 1997-2006SEP March 1996