the Laka catalogue

no title author date
1.01.7.10/67Nota over herstructurering van elektriciteitsproduktie en elektriciteitstransport May 1983
1.01.7.10/56Verslag mondeling overleg Electriciteitsplan 1989 -19982e Kamer December 1988
1.01.7.10/70De rol van de overheid in een vrije energiemarktAlgemene Energie Raad December 2001
1.01.7.10/03Elektriciteit in Nederland 1977Arnhemse Instellingen April 1978
1.01.7.10/05Elektriciteit in Nederland 1978Arnhemse Instellingen May 1979
1.01.7.10/09Elektriciteit in Nederland 1979Arnhemse Instellingen April 1980
1.01.7.10/11Elektriciteit in Nederland 1981Arnhemse Instellingen May 1982
1.01.7.10/18Elektriciteit in Nederland 1984Arnhemse Instellingen 1984
1.01.7.10/22Elektriciteit in NederlandArnhemse Instellingen 1973
1.01.7.10/23Elektriciteit in Nederland 1986Arnhemse Instellingen April 1987
1.01.7.10/24Elektriciteit in Nederland 1985Arnhemse Instellingen April 1986
1.01.7.10/71Elektriciteit in Nederland 1976Arnhemse Instellingen April 1977
1.01.7.10/72Elektriciteit in Nederland 1975Arnhemse Instellingen April 1976
1.01.7.10/73Elektriciteit in Nederland 1980Arnhemse Instellingen May 1981
1.01.7.10/74Elektriciteit in Nederland 1982Arnhemse Instellingen June 1983
1.01.7.10/75Elektriciteit in Nederland 1987Arnhemse Instellingen May 1988
1.01.7.10/26De toekomst vd Ned. elektriciteitsvoorzieningB.de Vries, D.Dijk 1983
1.01.7.10/15Nieuwe elektriciteitswet (Kongres)Bedrijf en Overheid November 1988
1.01.7.10/46Advies inzake verdeling van verplichtingen van de elektriciteitsproductiesectorC.A.J.Herkströter, H.J.M.N.Honée, A.P.Timmermans November 1999
1.01.7.10/86Duurzame electriciteitsmarkt?CE Delft, F.J.Rooijers, de Bruyn October 2009
1.01.7.10/83Vrije stroom, vieze stroom, weg stroom? Effecten liberalisering elek. marktCE Delft, Klooster, Schillemans September 2005
1.01.7.10/19Klein vademecum voor de energie 1982ECN 1982
1.01.7.10/65Energie verslag Nederland 1999ECN 1999
1.01.7.10/78Energieverslag Nederland 2000ECN 2001
1.01.7.10/79Nationale Energie Verkenningen 1995-2020 Trends en Thema’sECN March 1998
1.01.7.10/80Energie Verslag Nederland 2004: elektriciteits- en gasmarktECN 2005
1.01.7.10/66De kleur van stroom: milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteitECN, Greenpeace May 2001
1.01.7.10/76Elektriciteitsbesparing als alternatief voor bouw van nieuwe kerncentralesEcofys, Harmelink, Blok, Greenpeace July 2004
1.01.7.10/28Kosten van elektriciteit opgewekt met kernenergieEnergie en samenleving June 1984
1.01.7.10/16Elektriciteit: een bezinning op 2000Energie Samenleving September 1984