the Laka catalogue

no title author date
1.01.4.30/61Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschapH.Damveld, Laka February 2015
1.01.4.30/46Voorstudie terughaalbaarheid van radioactief afval. Eindrapport OPLA project MIJBO-1A/52817OPLA, W.M.G.T. veBroek, TU Delft 1991
1.01.4.30/14Voorstel voor een programma van onderzoek inzake geologische opberging van radioactief afval in NederlandOPLA, Min. EZ June 1984
1.01.4.30/09verslag van de hoorzitting te Utrecht op 14 okt.'87 inzake ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van ra-afvalMin. VROM, TOR December 1987
1.01.4.30/35Veiligheidsanalyse voor ondergronds in een zoutkoepel opbergen van radioactief vast afvalJ.Hamstra, RCN March 1975
1.01.4.30/74Van afval naar berging, tijd voor verantwoordelijkheidAdviesgroep OPERA January 2018
1.01.4.30/40Touwtrekken om kernafval. 25 Jaar plannen maken voor opslag in zoutkoepelsH.Damveld June 2001
1.01.4.30/48The Dutch geological radioactive waste disposal project. Final ReportEuropean Union, Hamstra, Verkerk 1981
1.01.4.30/39Terugneembare berging, een begaanbaar pad?CORA February 2001
1.01.4.30/16Tegen lozing atoomafval en West-Duits atoomgevaarCPN, Permanente Volkskongreskomitee November 1976
1.01.4.30/73Summary OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie December 2017
1.01.4.30/71Structuurvisie Ondergrond. Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapportCommissie Mer February 2017
1.01.4.30/79Structuurvisie Ondergrond. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daaropCommissie MER July 2017
1.01.4.30/44Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen… (Mijnbouwwet)2e Kamer 1998
1.01.4.30/68Rapportage van onderzoek aan eigenschappen van de klei van Boom die relevant zijn bij de beschouwing van dit laagpakket voor opslag van kernafvalJ.Brugge, B.Vrouwe, Greenpeace January 2011
1.01.4.30/22Rapport over mogelijkheden van opslag van radioactieve afvalstoffen in zoutvoorkomens in NederlandI.C.K. Interdepartementale Commissie Kernenergie April 1979
1.01.4.30/03Radioaktief afval in zoutkoepels?Wetenschap & Samenleving October 1978
1.01.4.30/04Radioactieve Afvalstoffen in Nederland bij een vermogen aan Kernenergiecentrales van 3500 MWeI.C.K. Interdepartementale Commissie Kernenergie, Sub-commissie Radioactieve Afvalstoffen August 1975
1.01.4.30/81Radioactief afval. Waar laten we het?Peter Löhnberg July 2021
1.01.4.30/24Radioactief afval in zoutkoepels?H.Damveld, Kramer, Kuiper March 1978
1.01.4.30/77Radioactief afval - waar laten we het?Peter Löhnberg October 2020
1.01.4.30/06Proefboringen dreigen opnieuw Over opslag atoomafval in zoutkoepelsPSP Statenfractie Groningen August 1983
1.01.4.30/78Overall research programme and work programme for 2020-2025COVRA, Technopolis group, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie, J.Bartol, M.Vuorio November 2020
1.01.4.30/02Opslag van radioaktief afval en thans onverwerkbaar milieugevaarlijk afvalGS Gelderland March 1988
1.01.4.30/60OPERA. Geological and geohydrological characterization of the Boom clay and its overburdenTNO, GJ.Vis, JM.Verweij February 2014
1.01.4.30/72OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie December 2017
1.01.4.30/58OPERA MeerjarenplanCOVRA, E.Verhoef June 2011
1.01.4.30/30Opberging van afval in diepe ondergrond?Min. VROM September 1991
1.01.4.30/07Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Tussenrapport Fase 1.September 1984-december 1985OPLA February 1986
1.01.4.30/38Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport Fase 1; Bijlage 1OPLA May 1989