the Laka catalogue

no title author date
1.01.4.30/32Aardbevingen in Noord-Nederland.M.vd Sluis March 1988
1.01.4.30/11Advies voor de richtlijnen tbv het toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afvalCommissie MER February 1988
1.01.4.30/76An Initial Safety Case for disposal of Dutch radioactive wasteE.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie April 2018
1.01.4.30/42Aspekten van de opslag van radioaktief afval.K.Nienhuys September 1978
1.01.4.30/08Basisnotitie ten behoeve van de ontwikkeling van toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afval (TOR)Min. VROM September 1987
1.01.4.30/31Berging van afval in diepe ondergrond? Analyse en evaluatie inspraakprocedureTU Twente, W.Smit, vd Meulen, A.Rip, J.Eggink September 1992
1.01.4.30/23Bijlagen bij rapport over mogelijkheden van opslag radioactieve afvalstoffen in zoutvoorkomens in NederlandI.C.K. Interdepartementale Commissie Kernenergie October 1978
1.01.4.30/69Concept ontwerp terughaalbare opslag van radioactief afval in diepe boorgaten in steenzout A.D.Poley, NRG, Min. EZ May 2000
1.01.4.30/27De berging ondergronds van radio-actiefafvalAO-reeks, D.N.Dietz September 1977
1.01.4.30/33De dreunen onder Texel en Friesland. Human induced earthquakes in the NetherlandsM.vd Sluis December 1992
1.01.4.30/47De kern van de zaak bevraagd. Een debat over terugneembare berging van radioactief afval als Interactieve Technology AssessmentT.Oosterbaan August 2003
1.01.4.30/53De kosten van het terughaalbaar opbergen van radio actief afval in de diepe ondergrond. Opberging in zoutgesteenteJ.B.Grupa, R.Jansma, ECN February 1999
1.01.4.30/45De ontdekking van de ondergrondPatricia E. Faase 2002
1.01.4.30/70Diepe Boorgaten voor de geologische berging van hoogradioactief afval in NederlandTNO April 2016
1.01.4.30/54Eerste interim-rapport betreffende de mogelijkheid van opslag van radioactieve afvalstoffen in zout-voorkomens in NederlandInterdepartementale Commissie voor de Kernenergie (ICK) Subcommissie Radioactieve Stoffen May 1977
1.01.4.30/75Eindberging hoogradioactief afval met diepe boorgaten bij de kerncentrale BorsseleL.van de Vate April 2018
1.01.4.30/57Eindberging radioactief afval: toch in zoutkoepels Noord-Nederland?Laka, D.Bannink, H.Damveld July 2014
1.01.4.30/21Enkele wetenswaardigheden over zoutafzettingen, in verband met eventuele lozingen radioaktief afval in deze afzettingenT.Csengö, Waterleidingmaatschappij Drenthe 1976
1.01.4.30/36Evaluatie van Nederlandse zoutvoorkomens en hun nevengesteente voor de berging van radioactief afval; overzicht van de resultatenRijks Geologische Dienst November 1993
1.01.4.30/62Financiële situatie Waarborgfonds Eindberging (Wob-verzoek)COVRA, Min.Financiën March 2015
1.01.4.30/34Friese en Drentse caprock-explosies. Supplement bij De dreunen onder Texel en FrieslandM.vd Sluis 1993
1.01.4.30/43Geheim dossier proefboringenXeno June 1977
1.01.4.30/55Geologic Waste Disposal Program to be carried out in the NetherlandsRijks Geologische Dienst, ECN December 1976
1.01.4.30/01Geologisch afvalbergingsprogramma March 1976
1.01.4.30/28Het gebruik van de diepe ondergrond voor het opbergen van afval. Beschrijving van een complexe controverseR.de Man February 1991
1.01.4.30/05Informatiepakket: mag en kan de diepe ondergrond gebruikt worden voor opbergen van afvalstoffen?Min. VROM November 1991
1.01.4.30/56Inventarisatie en evaluatie van geohydrologische gegevens van Noordoost en Oost Nederland ten behoeve van het onderzoek naar de opberging van radioactief afval in zoutformatiesRIVM, H.E.Beekman, P.Glasbergen, A.F.M.Slot, H.F.Prins February 1989
1.01.4.30/10inventarisatie van suggesties en commentaren die zijn ontvangen in overleg inzake de ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de...Min. VROM, TOR December 1987
1.01.4.30/13Kabinetsstandpunt over vraag of diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afvalMin. VROM April 1993
1.01.4.30/29Kabinetstandpunt over de vraag of de diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afval (NMP-actie 62)Min. VROM April 1993