the Laka catalogue

no title author date
1.01.4.30/01Geologisch afvalbergingsprogramma March 1976
1.01.4.30/02Opslag van radioaktief afval en thans onverwerkbaar milieugevaarlijk afvalGS Gelderland March 1988
1.01.4.30/03Radioaktief afval in zoutkoepels?Wetenschap & Samenleving October 1978
1.01.4.30/04Radioactieve Afvalstoffen in Nederland bij een vermogen aan Kernenergiecentrales van 3500 MWeI.C.K. Interdepartementale Commissie Kernenergie, Sub-commissie Radioactieve Afvalstoffen August 1975
1.01.4.30/05Informatiepakket: mag en kan de diepe ondergrond gebruikt worden voor opbergen van afvalstoffen?Min. VROM November 1991
1.01.4.30/06Proefboringen dreigen opnieuw Over opslag atoomafval in zoutkoepelsPSP Statenfractie Groningen August 1983
1.01.4.30/07Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Tussenrapport Fase 1.September 1984-december 1985OPLA February 1986
1.01.4.30/08Basisnotitie ten behoeve van de ontwikkeling van toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afval (TOR)Min. VROM September 1987
1.01.4.30/09verslag van de hoorzitting te Utrecht op 14 okt.'87 inzake ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van ra-afvalMin. VROM, TOR December 1987
1.01.4.30/10inventarisatie van suggesties en commentaren die zijn ontvangen in overleg inzake de ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de...Min. VROM, TOR December 1987
1.01.4.30/11Advies voor de richtlijnen tbv het toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afvalCommissie MER February 1988
1.01.4.30/12Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindraport Fase 1; Bijlage 2OPLA May 1989
1.01.4.30/13Kabinetsstandpunt over vraag of diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afvalMin. VROM April 1993
1.01.4.30/14Voorstel voor een programma van onderzoek inzake geologische opberging van radioactief afval in NederlandOPLA, Min. EZ June 1984
1.01.4.30/15Notities over kernafvalH.Damveld, K.Nienhuys August 1978
1.01.4.30/16Tegen lozing atoomafval en West-Duits atoomgevaarCPN, Permanente Volkskongreskomitee November 1976
1.01.4.30/17Naar aanleiding van het in handen...("Geologic Waste Disposal Program to be carried out in Netherland")DNA, AAP March 1977
1.01.4.30/18Kernafval in zee of zout? Nee fout!S.van Duin, H.Damveld, D.Bannink, Greenpreace April 1994
1.01.4.30/19Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport aanvullend onderzoek fase 1.OPLA September 1993
1.01.4.30/20Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Bijlage aanvullend onderzoek fase 1.OPLA September 1993
1.01.4.30/21Enkele wetenswaardigheden over zoutafzettingen, in verband met eventuele lozingen radioaktief afval in deze afzettingenT.Csengö, Waterleidingmaatschappij Drenthe 1976
1.01.4.30/22Rapport over mogelijkheden van opslag van radioactieve afvalstoffen in zoutvoorkomens in NederlandI.C.K. Interdepartementale Commissie Kernenergie April 1979
1.01.4.30/23Bijlagen bij rapport over mogelijkheden van opslag radioactieve afvalstoffen in zoutvoorkomens in NederlandI.C.K. Interdepartementale Commissie Kernenergie October 1978
1.01.4.30/24Radioactief afval in zoutkoepels?H.Damveld, Kramer, Kuiper March 1978
1.01.4.30/25Locatie-onafhankelijke studie inzake aanleg, bedrijfsvoering en afsluiting van mogelijke faciliteiten voor de definitieve opberging van radioactief afval in steenzoutformaties in NederlandVan Hattum Blankevoort April 1986
1.01.4.30/26Onderzoek inzake geologische opberging radioactief afval in Nederland. 2de tussenrapport Fase 1 (januari 1986-januari 1987)OPLA, Min. EZ March 1987
1.01.4.30/27De berging ondergronds van radio-actiefafvalAO-reeks, D.N.Dietz September 1977
1.01.4.30/28Het gebruik van de diepe ondergrond voor het opbergen van afval. Beschrijving van een complexe controverseR.de Man February 1991
1.01.4.30/29Kabinetstandpunt over de vraag of de diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afval (NMP-actie 62)Min. VROM April 1993
1.01.4.30/30Opberging van afval in diepe ondergrond?Min. VROM September 1991