the Laka catalogue

no title author date
1.01.4.30/43Geheim dossier proefboringenXeno June 1977
1.01.4.30/03Radioaktief afval in zoutkoepels?Wetenschap & Samenleving October 1978
1.01.4.30/25Locatie-onafhankelijke studie inzake aanleg, bedrijfsvoering en afsluiting van mogelijke faciliteiten voor de definitieve opberging van radioactief afval in steenzoutformaties in NederlandVan Hattum Blankevoort April 1986
1.01.4.30/52Nuclear waste storage in the Netherlands: A case study of North FrieslandUniversiteit van Amsterdam, I.Kinderman June 2011
1.01.4.30/31Berging van afval in diepe ondergrond? Analyse en evaluatie inspraakprocedureTU Twente, W.Smit, vd Meulen, A.Rip, J.Eggink September 1992
1.01.4.30/60OPERA. Geological and geohydrological characterization of the Boom clay and its overburdenTNO, GJ.Vis, JM.Verweij February 2014
1.01.4.30/70Diepe Boorgaten voor de geologische berging van hoogradioactief afval in NederlandTNO April 2016
1.01.4.30/80Naar een continu onderzoeksprogramma voor de eindberging van radioactief afvalTechnopolis group June 2018
1.01.4.30/47De kern van de zaak bevraagd. Een debat over terugneembare berging van radioactief afval als Interactieve Technology AssessmentT.Oosterbaan August 2003
1.01.4.30/21Enkele wetenswaardigheden over zoutafzettingen, in verband met eventuele lozingen radioaktief afval in deze afzettingenT.Csengö, Waterleidingmaatschappij Drenthe 1976
1.01.4.30/18Kernafval in zee of zout? Nee fout!S.van Duin, H.Damveld, D.Bannink, Greenpreace April 1994
1.01.4.30/56Inventarisatie en evaluatie van geohydrologische gegevens van Noordoost en Oost Nederland ten behoeve van het onderzoek naar de opberging van radioactief afval in zoutformatiesRIVM, H.E.Beekman, P.Glasbergen, A.F.M.Slot, H.F.Prins February 1989
1.01.4.30/55Geologic Waste Disposal Program to be carried out in the NetherlandsRijks Geologische Dienst, ECN December 1976
1.01.4.30/36Evaluatie van Nederlandse zoutvoorkomens en hun nevengesteente voor de berging van radioactief afval; overzicht van de resultatenRijks Geologische Dienst November 1993
1.01.4.30/28Het gebruik van de diepe ondergrond voor het opbergen van afval. Beschrijving van een complexe controverseR.de Man February 1991
1.01.4.30/49Kernenergie en de opslag van radioactief afval in zoutkoepels.PvdA fracties Gron/Dre//Frysl. November 2006
1.01.4.30/06Proefboringen dreigen opnieuw Over opslag atoomafval in zoutkoepelsPSP Statenfractie Groningen August 1983
1.01.4.30/77Radioactief afval - waar laten we het?Peter Löhnberg October 2020
1.01.4.30/81Radioactief afval. Waar laten we het?Peter Löhnberg July 2021
1.01.4.30/45De ontdekking van de ondergrondPatricia E. Faase 2002
1.01.4.30/46Voorstudie terughaalbaarheid van radioactief afval. Eindrapport OPLA project MIJBO-1A/52817OPLA, W.M.G.T. veBroek, TU Delft 1991
1.01.4.30/14Voorstel voor een programma van onderzoek inzake geologische opberging van radioactief afval in NederlandOPLA, Min. EZ June 1984
1.01.4.30/26Onderzoek inzake geologische opberging radioactief afval in Nederland. 2de tussenrapport Fase 1 (januari 1986-januari 1987)OPLA, Min. EZ March 1987
1.01.4.30/07Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Tussenrapport Fase 1.September 1984-december 1985OPLA February 1986
1.01.4.30/12Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindraport Fase 1; Bijlage 2OPLA May 1989
1.01.4.30/19Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport aanvullend onderzoek fase 1.OPLA September 1993
1.01.4.30/20Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Bijlage aanvullend onderzoek fase 1.OPLA September 1993
1.01.4.30/37Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport Fase 1OPLA May 1989
1.01.4.30/38Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport Fase 1; Bijlage 1OPLA May 1989
1.01.4.30/09verslag van de hoorzitting te Utrecht op 14 okt.'87 inzake ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van ra-afvalMin. VROM, TOR December 1987