the Laka catalogue

no title author date
1.01.8.56/23Voorlopig toetsingsadvies milieueffectrapport PALLAS-reactorCommissie mer December 2022
1.01.8.55/26Market consultation for the General Contractor of the PALLAS Reactor ProjectPallas December 2022
1.01.1.30/27Versnellingsplan bouw kerncentralesVVD, S.Erkens October 2022
1.01.0.20/28Witte zwanen, zwarte zwanen - De impact van investeren in kernenergie in Nederland afgezet tegen alternatieve verduurzamingsmogelijkhedenVan Elburg, Van Neerbos, Kuipers, De Boer October 2022
1.01.4.15/20Nationale radioactief afval inventarisatieCOVRA, E.Burggraaff, J.Welbergen, E.Verhoef October 2022
1.01.4.15/21Radioactieve rest- en afvalstromen in Nederland - Een inventarisatieRIVM, M. van der Schaaf, P.D.B.M. Bekhuis, L.H.A. Boudewijns October 2022
1.01.9.10/5940 Jaar COVRA. De geschiedenis van ons radioactief afvalR.Vahl, COVRA October 2022
1.01.0.20/26Scenariostudie kernenergieWitteveen + Bos, Erisk Group, R.Schalij, HCSS Rethink Zero September 2022
1.01.0.20/27Financing models for nuclear power plantsBaringa September 2022
1.01.9.13/33MER Multifunctioneel Opslag GebouwCOVRA, Arcadis, NRG July 2022
1.01.7.31/44EPZ Jaarverslag 2021EPZ July 2022
1.01.8.56/22Project-MER PALLASNRG, Pallas, Arcadis July 2022
1.01.8.55/25Medische isotopen en de Pallasreactor. Een onbegrijpelijk projectPettemerduinen, Duinbehoud, Het Zijper Landschap July 2022
1.01.0.03/42Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2021ANVS July 2022
1.01.8.53/23Radioactive Waste Management Program (RWMP) - Plan van Aanpak 2022NRG June 2022
1.01.8.55/2420 Jaar Pallasreactor. Een analyse van veranderende omstandighedenLaka, D.Bannink June 2022
1.01.9.10/58COVRA Jaarrapport 2021COVRA May 2022
1.01.1.30/26Actieplan - Kleine Modulaire Kernreactoren Bontenbal, CDA April 2022
1.01.0.00/125Kanttekeningen bij de energieplannen zoals gepresenteerd in ‘Coalitieakkoord 2021-2025’W.Turkenburg March 2022
1.01.0.01/08Jaarverslag ANVS 2021ANVS March 2022
1.01.9.10/57Rapportage Onderzoek tarieven COVRA KPMG February 2022
1.01.4.15/19Evaluatie Radioactief afval - Een evaluatie van de Nota Radioactief afval en het Nationaal Programma Radioactief afvalBerenschot, Oostdijk, van Polen, Thijssen February 2022
1.01.4.15/18Nuclear waste management in the EU – Implementation of directive 2011/70/EURATOM Assessment reportG.Mraz, Patricia Lorenz January 2022
1.01.9.70/01Kernenergie. Stand der techniek, ruimtelijke inpassing en de organisatie van besluitvormingSmartport, H. Geerlings, B. Kuipers November 2021
1.01.4.15/17National report for the Council Directive 2011/70/EuratomMin. I&W, ANVS July 2021
1.01.0.20/25Marktconsultatie kernenergie KPMG July 2021
1.01.4.30/81Radioactief afval. Waar laten we het?Peter Löhnberg July 2021
1.01.7.31/43EPZ Jaarverslag 2020EPZ July 2021
1.01.0.03/41Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2020ANVS June 2021
1.01.9.45/01Mededeling m.e.r. Medische isotopen fabriek in Nederland SHINE Medical TechnologiesBilfinger Tebodin Netherlands B.V., SHINE June 2021