Nieuwsbrief AKB Drente | antikernenergie-tijdschriften digitaal

steun Laka

Nieuwsbrief AKB Drente (1986-1989)

De Nieuwsbrief AKB Drente is bedoeld om "elkaar op de hoogte te houden van landelijke en regionale activiteiten tegen verdere toepassing en ontwikkeling van kernenergie, Ún elkaar te steunen in het verzet tegen de kernenergie en voor een milieu vriendelijk enerfgebeleid".
Logischerwijs ligt de nadruk op de pogingen en plannen om radioactief (en chemisch) afval in de zoutkoepels in het Noorden op te slaan. Tevens worden de eerste aardbevingen in het Noorden gedocumenteerd.
Het blad (waarvanaf het begin ook een knipselgedeelte met artikelen uit de reguliere pers in is opgenomen), bestaat 4 jaar.

Beweeg met de cursor over de titelpagina's voor informatie over maker en datum verschijning

nr 01: Niet in de collectie, niet te vinden nr 02: Niet in de collectie, niet te vinden nr 03: Niet in de collectie, niet te vinden nr 04: Niet in de collectie, niet te vinden Jrg 1 nr 5, oktober 1986: regering over Tsjernobyl; plannen opslag zoutkoepels liggen klaar Jrg 1 nr 6, december 1986: proefboringen en inspraak; windenergie Jrg 2 nr 1, februrai 1987: Nederland doet niet mee aan Kalkar 2; inspraak zoutkoepels op komst; nieuwe kerncentrales lijken niet nodig Jrg 2 nr 2, april 1987: voorlichting kernafval; gesjoemel in Borssele; werkgroep Gasopslag zoutkoepels Jrg 2 nr 3, juni 1987: sluiting kerncentrales betaalbaar; zout erover; kosten ontmanteling Jrg 3 nr 4, september 1987: inspraak zoutkoepels; comm stralingsnormen verre van onafhankelijk; projektgroep zoutkoepels Jrg 3 nr 5, november 1987: afval in zoutkoepels; inspraak wordt demonstratie Jrg 2 nr 6, december 1987: in 1989 besluit kerncentrales; streekplan Groningen; aktie Gasselte; schoonstroom Jrg 3 nr 1, februari 1988: manifestatie Gasselte april; afval in vogelvlucht; zoutkoepels en aardbevingen Jrg 3 nr 2, april 1988: manifestatie Gasselte 23 april; de TOR nota; Dodewaard en Borssele onveilig Jrg 3 nr 3, juni 1988: Gasselte 88 terugblik; geologische verrassingen Gorleben Jrg 3 nr 4, oktober 1988: meetnetten voor kernrampen; het energieprobleem; energiebesparing Jrg 3 nr 5, december 1988: uraniumwinning; rapporten herbezinning kernenergie; kernfusie; anti-kernenergie archief Jrg 4 nr 1, februari 1989: nucleaire transporten Jrg 4 nr 2, april 1989: ecn-directeur wil energie sympathiek maken; achtergrondstraling; soepel met straling; zoutkoepeloverleg; voedselbestraling Jrg 4 nr 3, juli 1989: OPLA rapport; radioactief afval en zoutkoepels Jrg 4 nr 4, oktober 1989: laatste nieuwsbrief; atomtransporten;Gorleben, Nationale Milieuaktie; afval in Belgie

Deze site is gemaakt en wordt onderhouden door Stichting Laka