Publicatie Laka-bibliotheek:
Diskussiekamp AKB Amelisweerd

AuteurAfval
1-01-2-10-08.pdf
Datummei 1982
Classificatie 1.01.2.10/08 (ANTI-KERNENERGIEBEWEGING - LANDELIJK/ACHTERGROND)
Voorkant

Uit de publicatie:

diskussie-kamp akb Amelisweerd
29,30 & 31 mei
brochure

REDAKTIONEEL
Zoals bekend, wordt er op het Pinksterweekend door de gezamenlijke
basisgroepen een diskussiekamp georganiseerd in de buurt van Amelisweerd.
Hier zal op basis van eerder opgedane ervaringen over nieuwe akties
worden gepraat.
Als voorbereidinq voor de diskussies is een brochure geschreven, 
waarin reeds bestaande standpunten en voorstellen naast elkaar zijn gezet.
Wij hebben hier veel tijd ingestoken en vonden de brochure belangrijk 
genoeg om deze in haar geheeL in AFVAL 8 op te nemen, oftewel van een 
omslag te voorzien met enkele mededelingen + de bijdrage over 
vrouwenhaat in de AKB. 
Vandaar dit maal het wat afwijkende formaat. We willen na het kamp 
zo snel mogelijk met een volgend nummer uitkomen waarin de verslagen
staan.

Nadat het landelijk overleg van 4 april een brochuregroep instelde werd 
op 18 april de onderwerpen die in de brochure dienden te komen door het 
l.o. vastgesteld.(zie de notulen in Afval 7).
De keuze van dit l.o. hield onvermijdelijk in dat andere belangrijke 
diskussies ontbreken.
Een van de belangrijkste hiervan is de diskussie over basis-demokratie.
Helaas bleek dat, alhoewel er bij diverse groepen wel behoefte is aan 
deze diskussie, het l.o. -mede door haar slecht funktioneren- niet in 
staat om vorm te geven aan een opzet voor deze diskussie.
Wel verschijnt er voor het Pinksterkamp een brochure over basisdemokratie 
en wat daarmee samenhangt -deze brochure is te bestellen bij Uitgeverij 
De Haktol postbus 1252 Nijmegen.

Op voorstel van de brochuregroep is door het l.o. de omvang van de 
brochure vastgesteld op rond de 40 pagina's. Tevens werd bepaald dat 
over de onderwerpen die in de brochure zouden verschijnen vooral 
gebruik zou worden gemaakt van diverse bestaande opvattingen.

Dit betekende dat we aan inkortingen cq samenvattingen niet konden 
ontkomen. Tevens betekende dit dat artikelen -of delen van artikelen- 
die buiten de geplande inhoudelijke opzet van de brochure vallen 
niet konden worden geplaatst.