de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.8.56/23Voorlopig toetsingsadvies milieueffectrapport PALLAS-reactorCommissie mer december 2022
1.01.8.55/26Market consultation for the General Contractor of the PALLAS Reactor ProjectPallas december 2022
1.01.1.30/27Versnellingsplan bouw kerncentralesVVD, S.Erkens oktober 2022
1.01.0.20/28Witte zwanen, zwarte zwanen - De impact van investeren in kernenergie in Nederland afgezet tegen alternatieve verduurzamingsmogelijkhedenVan Elburg, Van Neerbos, Kuipers, De Boer oktober 2022
1.01.4.15/20Nationale radioactief afval inventarisatieCOVRA, E.Burggraaff, J.Welbergen, E.Verhoef oktober 2022
1.01.4.15/21Radioactieve rest- en afvalstromen in Nederland - Een inventarisatieRIVM, M. van der Schaaf, P.D.B.M. Bekhuis, L.H.A. Boudewijns oktober 2022
1.01.9.10/5940 Jaar COVRA. De geschiedenis van ons radioactief afvalR.Vahl, COVRA oktober 2022
1.01.0.20/26Scenariostudie kernenergieWitteveen + Bos, Erisk Group, R.Schalij, HCSS Rethink Zero september 2022
1.01.0.20/27Financing models for nuclear power plantsBaringa september 2022
1.01.9.13/33MER Multifunctioneel Opslag GebouwCOVRA, Arcadis, NRG juli 2022
1.01.7.31/44EPZ Jaarverslag 2021EPZ juli 2022
1.01.8.56/22Project-MER PALLASNRG, Pallas, Arcadis juli 2022
1.01.8.55/25Medische isotopen en de Pallasreactor. Een onbegrijpelijk projectPettemerduinen, Duinbehoud, Het Zijper Landschap juli 2022
1.01.0.03/42Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2021ANVS juli 2022
1.01.8.53/23Radioactive Waste Management Program (RWMP) - Plan van Aanpak 2022NRG juni 2022
1.01.8.55/2420 Jaar Pallasreactor. Een analyse van veranderende omstandighedenLaka, D.Bannink juni 2022
1.01.9.10/58COVRA Jaarrapport 2021COVRA mei 2022
1.01.1.30/26Actieplan - Kleine Modulaire Kernreactoren Bontenbal, CDA april 2022
1.01.0.00/125Kanttekeningen bij de energieplannen zoals gepresenteerd in ‘Coalitieakkoord 2021-2025’W.Turkenburg maart 2022
1.01.0.01/08Jaarverslag ANVS 2021ANVS maart 2022
1.01.9.10/57Rapportage Onderzoek tarieven COVRA KPMG februari 2022
1.01.4.15/19Evaluatie Radioactief afval - Een evaluatie van de Nota Radioactief afval en het Nationaal Programma Radioactief afvalBerenschot, Oostdijk, van Polen, Thijssen februari 2022
1.01.4.15/18Nuclear waste management in the EU – Implementation of directive 2011/70/EURATOM Assessment reportG.Mraz, Patricia Lorenz januari 2022
1.01.9.70/01Kernenergie. Stand der techniek, ruimtelijke inpassing en de organisatie van besluitvormingSmartport, H. Geerlings, B. Kuipers november 2021
1.01.4.15/17National report for the Council Directive 2011/70/EuratomMin. I&W, ANVS juli 2021
1.01.0.20/25Marktconsultatie kernenergie KPMG juli 2021
1.01.4.30/81Radioactief afval. Waar laten we het?Peter Löhnberg juli 2021
1.01.7.31/43EPZ Jaarverslag 2020EPZ juli 2021
1.01.0.03/41Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2020ANVS juni 2021
1.01.9.45/01Mededeling m.e.r. Medische isotopen fabriek in Nederland SHINE Medical TechnologiesBilfinger Tebodin Netherlands B.V., SHINE juni 2021